gezondheid

Praatkaarten voor laaggeletterde mensen met longkanker

Longkanker Nederland heeft samen met de NFK en Pharos vier praatkaarten ontwikkeld. De praatkaarten geven oncologieverpleegkundigen houvast bij het geven van voorlichting en het voeren van een goed gesprek met laaggeletterde patiënten.

Herkennen en bespreekbaar maken

Woensdag 9 januari werd de eerste training ‘Effectief Communiceren’ gegeven aan longoncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In deze training van Pharos leren de deelnemers hoe ze laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden kunnen herkennen bij mensen met longkanker. Door onbekendheid met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid, weten de meeste oncologieverpleegkundigen namelijk vaak niet wanneer ze ermee te maken hebben. Ook werd er geoefend met de praatkaarten.

Praatkaarten ter ondersteuning

De praatkaarten zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die patiënten met longkanker begeleiden en coachen. Bij de praatkaarten is het taalniveau aangepast, en de uitleg wordt ondersteund met passende tekeningen. Deze kaarten ondersteunen oncologieverpleegkundigen bij de uitleg over longkanker, uitzaaiingen en behandelingen.

Meer informatie

Meer informatie over de training en de praatkaarten vind je hier. De praatkaarten zijn (door professionals) kosteloos te bestellen.

Praatkaarten longkanker