gezondheid

Filmpjes zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

Serie van 3 korte filmpjes over het begeleiden van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De video’s laten zien hoe je als huisarts een patiënt kunt herkennen en begeleiden die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of het begrijpen van gezondheidsinformatie.

Filmpjes Zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden.

Bron: Kennisplein Chronische Zorg