gezondheid

Ex-laaggeletterden vertellen hun verhaal

Het is voor laaggeletterden heel belangrijk dat de huisarts, de gemeente of bijvoorbeeld de juf op school hun taalachterstand begrijpt. En vooral: ermee om weet te gaan. In een serie korte, eerlijke filmpjes vertellen de laaggeletterden hun verhaal. Ze geven ook bruikbare tips aan professionals.

Ex-laaggeletterden vertellen hun verhaal
In 15 korte filmpjes vertellen taalambassadeurs van Stichting ABC – allemaal ex-laaggeletterden – hun verhaal. Ze beschrijven wat zij ervaren bij de apotheek, het consultatiebureau, de diëtist, de gemeente, de huisarts of de school van hun kinderen. Deze ervaringsdeskundigen komen ook met bruikbare tips, waarmee professionals en organisaties hun mondelinge en schriftelijke communicatie kunnen aanpassen.

In dit filmpje vertelt Jansje over de belangrijke rol die de huisarts voor haar speelt.

Bekijk ook de andere filmpjes in deze serie op de website van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.