Beeldfolders bereiden patiënt voor op ingreep

gezondheid

Het zijn soort strips met weinig tekst: beeldfolders. Ziekenhuis Rijnstate zet ze in om laaggeletterde patiënten voor te bereiden op de behandeling. Met succes! Het project won zelfs een prijs. Bijkomend voordeel: de patiënt is tevredener over de zorg.

Aap-noot-nier: afdeling Urologie scoort met project voor laaggeletterden

Ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar hebben moeite met lezen en schrijven. Geen wonder dus dat er regelmatig patiënten zijn die het lastig vinden om alle medische informatie die ze krijgen te begrijpen, zoals folders of verwijzingen naar websites. De afdeling Urologie van ziekenhuis Rijnstate is daarom begonnen met het project Aap-noot-nier. Dit project moet ervoor zorgen dat laaggeletterde patiënten meer resultaat zien van de behandeling en tevredener zijn over de zorg.

Beeldfolders

Uit onderzoek van de afdeling blijkt dat 11% van de patiënten op de polikliniek moeite heeft met lezen en schrijven. De urologen willen laaggeletterde patiënten met blaas-, nier- of prostaatkanker begrijpelijke informatie aanbieden. Hiervoor laat de afdeling beeldfolders ontwikkelen, een soort strips met weinig tekst. De woorden aap-noot-nier uit de titel van het project zijn een knipoog naar de eerste drie woorden van het leesplankje dat begin vorige eeuw veel werd gebruikt om kinderen te leren lezen: aap-noot-mies.

Innovatieprijs

Het project heeft een succesvolle start gemaakt. In november 2015 won het de Ipsen Oncologische Urologieprijs en een bedrag van 20.000 euro om verder aan het project te besteden.

Lees meer over tips voor hulp bij laaggeletterdheid.