gezin

VoorleesExpress

VoorleesExpress is een leesbevorderingsprogramma voor gezinnen met een taalachterstand.  Een vaste voorlezer komt een half jaar lang wekelijks bij een gezin thuis. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met elkaar in contact.

VoorleesExpress in het kort
De aanpak van de VoorleesExpress bestaat uit 20 wekelijkse voorleessessies van ongeveer een half jaar) bij het gezin thuis, een bibliotheekbezoek, drie gezinsbezoeken met de coördinator en drie voorlezerbijeenkomsten. Een voorleessessie duurt een uur. In dit uur wordt er voorgelezen, inclusief bijhorende rituelen en het nabespreken met de ouders. De voorlezer is een vrijwilliger.

De voorlezer kiest (prenten)boeken uit de bibliotheek die aansluiten op de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het voorlezen zelf gebeurt volgens de methode van ‘interactief voorlezen’. Dit houdt in dat de interesse en betrokkenheid van het kind wordt gestimuleerd. Ten eerste door het taalaanbod af te stemmen op wat het kind al weet. En ten tweede door  het taalaanbod net boven het niveau van het kind te leggen, zodat het wordt geprikkeld in het denkvermogen. Denk hierbij ook aan liedjes zingen en spelletjes doen rondom het verhaal.

VoorleesExpress en ouders
Met de VoorleesExpress leren ouders voor te lezen, het voorlezen vol te houden en in te passen in het dagelijks leven. De coördinator vertelt de voorlezer over de bibliotheek, het belang van voorlezen en de voordelen van de methodiek ‘interactief voorlezen’. De voorlezer kan verschillende methodes hanteren, waardoor voor ieder gezin een passende manier wordt gevonden om het voorlezen in de vingers te krijgen. Dit kunnen voorlezers bijvoorbeeld doen door de ouders naar hen te laten kijken/luisteren (modelling). Of door de ouders mee te laten doen met lezen met een broertje of zusje (participerend leren).

Onderzoek naar de effectiviteit van De Voorleesexpress
Er is één Nederlands onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de VoorleesExpress. Het onderzoek werd in de periode 2008-2009 uitgevoerd door Van Buuren en Lucassen (2010) van Platform VoorleesExpress.

Uit de resultaten blijkt dat de deelnemende kinderen na afloop van het project volgens leerkrachten en voorlezers beter presteren op taalvaardigheid. Leerkrachten geven aan dat kinderen vooruit zijn gegaan op boekoriëntatie en woordenschat. Volgens voorlezers gaan de kinderen vooruit op boekoriëntatie, verhaalbegrip,  begrijpend lezen en woordenschat.

Er kan gesteld worden dat de VoorleesExpress de taalomgeving in huis verrijkt, het leesplezier van kinderen vergroot en de taalontwikkeling van kinderen bevordert.

Meer informatie