gezin

VoorleesExpress breidt uit

Taalvaardigheid en leesplezier van kinderen stimuleren door thuis voor te lezen: dat is wat de VoorleesExpress doet. Het project is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke interventie voor kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal of opgroeien in een taalarme thuisomgeving.

Koppelen aan preventieprogramma’s

In 2016-2018 wil Kunst van Lezen de VoorleesExpress koppelen aan de preventieve programmaonderdelen BoekStart en de Bibliotheek op school, waarbij bibliotheken een meer coördinerende rol krijgen. De focus ligt op de verbinding tussen het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Landelijke inzet

Maatschappelijke organisatie Rijnbrink heeft kennis, expertise en ervaring met de VoorleesExpress in Overijssel en Gelderland. Het zet nu een ondersteuningsaanbod op voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) om de VoorleesExpress landelijk in te kunnen zetten bij alle bibliotheken. Dit doet Rijnbrink samen met SodaProducties, de landelijke initiatiefnemer en franchisegever van de VoorleesExpress, en Stichting Lezen.

Train de trainer

Eind 2016 zijn twee verkenningsbijeenkomsten voor de POI’s geweest. Daarna konden de POI’s zich inschrijven voor een ‘train de trainer’-traject, zodat ze bibliotheken in hun werkgebied kunnen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van de VoorleesExpress. Dit heeft in februari en maart 2017 plaatsgevonden. Het doel van train-de-trainer was om de POI toe te rusten de eigen projectleiders VoorleesExpress te trainen en te ondersteunen. In 2017 worden de POI’s verder gestimuleerd en ondersteund bij het uitzetten van de VoorleesExpress in hun werkgebied.