gezin

Vaardige lezers zijn succesvoller op de arbeidsmarkt

Een goede leesvaardigheid is van belang voor een groeiende economie, de nationale volksgezondheid en een bloeiend cultureel-maatschappelijk leven. Vaardige lezers zijn succesvoller op de arbeidsmarkt, terwijl mensen die vaak lezen, intelligenter zijn en een betere algemene ontwikkeling hebben.

Vaardige lezers zijn succesvoller op de arbeidsmarkt
Een goede leesvaardigheid is van belang voor een groeiende economie, de nationale volksgezondheid en een bloeiend cultureel-maatschappelijk leven. Vaardige lezers zijn succesvoller op de arbeidsmarkt, terwijl mensen die vaak lezen, intelligenter zijn en een betere algemene ontwikkeling hebben.

Gunstig voor de samenleving
Een sterke leesvaardigheid is niet alleen gunstig voor het individu, maar ook voor de samenleving. Verschillen in leesvaardigheid van volwassenen verklaren meer dan de helft (55%) van de verschillen in de langetermijngroei van het bruto nationaal product. Een hooggeletterde bevolking is dus een welvarende bevolking.

Algemene ontwikkeling
Over vaardige lezers valt veel te zeggen. Ze bezoeken vaker een museum, concert of toneelstuk. Ze doen vaker vrijwilligers- of liefdadigheidswerk. Ze doen meer aan sport en bezoeken vaker sportwedstrijden. En ze hebben meer vertrouwen in de politiek en in hun medemens. Kortom, mensen die veel lezen, hebben een grotere algemene ontwikkeling.

Lezen maakt slimmer
Word je slimmer van lezen? Tweelingen die op jonge leeftijd meer aandacht krijgen in hun leesontwikkeling dan hun tweelingbroer of -zus, presteren op latere leeftijd beter op intelligentietests, zo blijkt uit onderzoek. Ze scoren zowel hoger op verbale intelligentie (woordenschat) als op non-verbale intelligentie (redeneervaardigheden). Aangezien tweelingen hun genenpakket delen, kan dit niet anders worden verklaard dan door positieve en stimulerende verschillen in leesopvoeding.

Lees hier het volledige artikel. Je vindt er ook links naar de verschillende onderzoeken.