gezin

TOLK

TOLK is een methode waarmee ouders leren hoe ze in gesprek kunnen gaan met hun kind. Ze leren strategieën aan om op een rijke en gevarieerde manier met hun kinderen te praten. Het doel is taalachterstand te voorkomen en daarmee schoolsucces te bevorderen. TOLK maakt gebruik van films met goede (en minder goede) voorbeelden van gesprekken met kijkvragen. Ouders krijgen reminders mee, zodat ze er ook thuis aan herinnerd worden dat ze in gesprek gaan met hun kind. 

Tolk in het kort

Tolk bestaat uit twee films: Tolk 1 Praten met je kind! en Tolk 2 Vertel het aan je kind! De films van Tolk 1 gaan over de maandthema’s van het peuter en kleuteronderwijs. De films van Tolk 2 gaan over zingen, rijmen en verhalen vertellen.

TOLK wil een brug slaan tussen school en thuis. De films laten zien hoe zowel op school als thuis kan worden gepraat over wat voor kinderen dagelijks aan de orde is. Naast de themafilms is er ook een algemeen motiverende film om ouders enthousiast te maken voor hun stimulerende rol. Intermediairs kunnen de methode gebruiken voor groepsbijeenkomsten evenals individuele sessies.

Tolk en ouders

TOLK is speciaal gericht op ouders. TOLK activeert ouders op een rijke en stimulerende manier taal aan te bieden. TOLK is in te zetten voor ouderbijeenkomsten binnen het primair onderwijs, de VVE, kinderopvang, (preventieve) gezondheidszorg, jeugdzorg, en instellingen voor maatschappelijke emancipatie.

Onderzoek naar de effectiviteit van TOLK

In 2012 hebben vier studenten van de opleiding Logopedie HU een evaluatie van TOLK uitgevoerd waarbij ze de ervaringen van de ouders hebben bevraagd en de taalvaardigheid van kinderen hebben getest. De conclusie van deze leeropdracht is dat ouders TOLK een prettige methode vinden om meer over taalstimulering te weten te komen en dat dit hun bewuster maakt van de manier waarop ze met hun kind communiceren. Er zijn geen objectieve verschillen gemeten in de taalontwikkeling van peuters van ouders die TOLK wel of niet hebben gevolgd.

Onderzoek Gerrits, E. & Van Doornik, A. (2012). Resultaten evaluatie TOLK voor taalontwikkeling. [link naar: pdf] Lectoraat Logopedie, Hogeschool Utrecht. (pdf)

Meer informatie