gezin

Succesfactoren van Kunst van Lezen

Vier belangrijke pijlers maken het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen een succes: Leesomgeving, Expertise, Evidentie en Samenwerking. Kortweg LEES.

Succesfactoren van Kunst van Lezen
Kunst van Lezen is een leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Het programma is een belangrijk onderdeel van Tel mee met Taal. Kunst van Lezen heeft vier belangrijke pijlers die leesbevordering tot een succes maken: Leesomgeving, Expertise, Evidentie en Samenwerking. Kortweg LEES.

Leesomgeving
Een geschikte leesomgeving is van belang. Het gaat er hierbij ook om dat er aandacht is voor een goede boekencollectie die past bij de doelgroep.

Expertise
Kunst van Lezen investeert in deskundigheidsbevordering. Zowel van medewerkers van de bibliotheek als van personeel in de kinderopvang en het onderwijs.

Evidentie
De ‘feiten’ zijn op orde. In de vorm van brochures, wetenschappelijk onderzoek en monitoring.

Samenwerking
Strategische samenwerking is de kern om voor elkaar te krijgen dat programma’s als BoekStart en ‘de Bibliotheek op school’ niet vrijblijvend worden uitgevoerd, maar duurzaam.

Alles over Kunst van Lezen vind je hier.