gezin

Startblokken en Basisontwikkeling

Startblokken en Basisontwikkeling vormen samen een programma met een ontwikkelingsgerichte aanpak voor kinderen in peuterspeelzalen (Startblokken) en in groep 1 tot en met 4 van de basisschool (Basisontwikkeling). Leidsters en leerkrachten hebben met Startblokken en Basisontwikkeling middelen in handen om de ontwikkelingskansen van kinderen en de kans op een succesvolle deelname aan het onderwijs te vergroten. Het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kinderen vormt een onderdeel van de aanpak.

Startblokken en Basisontwikkeling in het kort

Beide programma’s hebben een ontwikkelingsgerichte aanpak: zij sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind en stimuleren het kind tevens om een stap verder te zetten. Er wordt niet gewerkt volgens een voorgeschreven structuur of volgens een gesloten werkplan, vanwege de verschillen tussen kinderen. In plaats daarvan voorziet het programma in ‘bouwstenen’. Dit zijn criteria die de leidster en leerkracht helpen om een eigen plan van activiteiten met en voor de kinderen te maken. De bouwstenen bieden diverse handreikingen: voor het vormgeven van het aanbod van activiteiten, de inhoud en thematiek van de activiteiten, het pedagogisch-didactisch handelen van de leidster en leerkracht, het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kinderen, de inrichting van de ruimte, de te gebruiken materialen, de dagindeling en de samenwerking met de ouders.

Startblokken en Basisontwikkeling en ouders

Startblokken en Basisontwikkeling gaan ervan uit dat de ouders en de leidster of leerkracht bondgenoten zijn als het gaat om het bevorderen van een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Als ouders en leidsters/leerkrachten samenwerken en bij elkaar betrokken zijn komt dat de ondersteuning van het kind ten goede. De bouwstenen zijn hier een aantal richtlijnen om de samenwerking met ouders vorm te geven, zoals het organiseren van koffieochtenden, op huisbezoek gaan, werken van kinderen laten zien met een toelichting van de leidsters/leerkrachten en ouders in de groep laten meedoen.

Onderzoek naar de effectiviteit van Startblokken en Basisontwikkelings

De evaluatie van Startblokken en Basisontwikkeling door Veen, Fukkink en Roeleveld (2006) bestond uit een implementatieonderzoek en een effectonderzoek. Centrale vraag was: Welke effecten realiseert Startblokken en Basisontwikkeling bij kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied?

De resultaten hiervan laten zien dat Startblokken en Basisontwikkeling geen effect heeft op de cognitieve en taalontwikkeling weten te bewerkstelligen. Wel is er effect van het programma op de sociaal-emotionele ontwikkeling, m.n. de aspecten aangenaam gedrag en werkhouding. De onderzoekers stellen op grond van zowel Nederlands als internationaal onderzoek dat het voor VVE-programma’s niet zo makkelijk is winst te behalen ten opzichte van reguliere peuter-   en kleuter groepen voor wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Startblokken laat wèl effect zien op de aspecten van sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding en aangenaam gedrag, die een belangrijke basis vormen voor het latere leren en functioneren.

Er is een vervolgonderzoek gestart naar de effectiviteit van Startblokken onder leiding van Marjolein Dobber aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij bestudeert in respectievelijk groep 2 en de kinderopvang wat het effect is van Startblokken op de beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid van kinderen. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend (2013).

Meer informatie