gezin

Spraakmakers

Spraakmakers is een serie boeken waarmee laagopgeleide oudkomers-ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar zich kunnen voorbereiden op gesprekken over hun kind: met leerkrachten, de kinderopvang, de gezondheidszorg en natuurlijk met andere ouders. Spraakmakers biedt de oefening in taalvaardigheid die voor dit soort gesprekken nodig is, maar ook de inhoudelijke informatie rondom onderwijs en opvoeding die in de gesprekken aan de orde komt. Spraakmakers is zeer geschikt voor cursussen taal en ouderbetrokkenheid op scholen. 

Spraakmakers in het kort

Spraakmakers bestaat uit vijf modules voor ouders met kinderen in een bepaalde leeftijdfase:

  • Module 1:  0-3 jaar
  • Module 2:  3-6 jaar
  • Module 3:  6 -11 jaar
  • Module 4:  11-14 jaar
  • Module 5:  14-18 jaar

De modules behandelen thema’s die aansluiten bij de leeftijdfase, bijvoorbeeld het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, (het kinderdagverblijf) de bibliotheek, school- en beroepskeuze (en het onderwijs van hun kinderen). Iedere module bestaat uit een werkboek en twee audio-cd’s met luistermateriaal. Bij de methode hoort ook een cd-rom met een cursus verstaanbaarheid (uitspraak en intonatie) en een woordenboek waarmee de ouders zelf kunnen oefenen.

Voor docenten is er bij iedere module een handleiding met informatie over de betreffende leeftijdsgroep, een inhoudelijke gedeelte en een deel met didactische en pedagogische aanwijzingen gegeven voor de buitenschoolse lessen. De docentenhandleiding bevat de achtergrondinformatie die van belang is bij het opvoeden van kinderen uit de verschillende leeftijdsgroepen.

De lessen van Spraakmakers bevatten materiaal voor het oefenen en voeren van gesprekken en het uitbreiden van de woordenschat. Daarnaast is er aandacht voor opvoeden in Nederland, het educatief thuismilieu, de school, ouders en school en andere instanties.

Spraakmakers en ouders

Spraakmakers is zeer geschikt voor cursussen taal en ouderbetrokkenheid op scholen. Met Spraakmakers kunnen ouders hun vaardigheid en kennis van de Nederlandse taal uitbreiden en tegelijkertijd kennismaken met de wijze waarop onderwijs en opvoeding in de Nederlandse samenleving gestalte krijgen. In het lesmateriaal zijn doelen op het gebied van Nederlands als tweede taal en op het gebied van opvoeding geïntegreerd. De gedachte hierachter is dat het weinig zinvol is om een tweede taal zonder context aan te leren. Cruciale praktijksituaties staan aan de basis van de lessen. De mogelijkheid om zelf direct te communiceren over opvoeding en onderwijs in het belang van hun kinderen, zal een extra stimulans vormen om de lessen te blijven volgen. Cursisten oefenen die communicatie niet alleen in de les, maar ook tijdens praktijkopdrachten.

Onderzoek naar de effectiviteit van programma

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dit programma.

Meer informatie