gezin

Sporen

Sporen is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme (autochtone en allochtone) milieus en hun ouders. Met Sporen werken leerkrachten aan onderwerpen die voortkomen uit de eigen interesses, activiteiten en manieren van leren van kinderen. Ouders worden betrokken bij de activiteiten op de groep en in de klas. Voor ouders zijn er vanuit school ook taallessen en opvoedingsondersteuning mogelijk. Doel is dat ouders meer inzicht krijgen in het leerproces van het kind en het thuis en op de groep beter kunnen ondersteunen. 

Sporen in het kort

Sporen is vooral een manier van werken. Leerkrachten kijken en luisteren naar kinderen en leggen de observaties vast. Daarmee worden de leerprocessen van kinderen zichtbaar en bespreekbaar. En ook de verschillen tussen kinderen, leerkrachten, ouders, buurten en culturen worden zichtbaar en bespreekbaar. Op basis daarvan bedenken leerkrachten taken voor kleine groepjes kinderen. Zo leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld (de Reggio Emilia-benadering).

Sporen gaat niet zoals sommige andere VVE-programma’s uit van achterstanden van kinderen, maar gaat uit van de kracht, creativiteit en de intelligentie van kinderen. Het programma volgt het kind. Doel van Sporen  is de kans op een succesvolle schoolloopbaan van kinderen te stimuleren.

Sporen en ouders

Sporen werkt met een systeem van intensieve en regelmatige oudercontacten: per dag, per week en per periode. Ouders krijgen regelmatig te zien en te horen wat leerkrachten hebben vastgelegd (schriftelijk, maar ook met beeld) van hun kind. Ook minder taalvaardige ouders kunnen daardoor veel informatie krijgen. Leerkrachten gaan in gesprek met ouders over de activiteiten van kinderen en nodigen ouders ook daarbij mee te denken en mee te helpen. Andere momenten waarop ouders contact hebben met de leerkrachten zijn bij de overgang van peuter- naar kleutergroep en van kleutergroep naar groep 3 en via diverse klassenuitstapjes en feesten. Ouders worden gezien als de experts met betrekking tot hun eigen kinderen en als onmisbaar voor de educatie van hun kinderen. Met de benadering wordt respect getoond voor de ouder als persoon en zijn of haar cultuur. Extra activiteiten voor ouders, zoals Nederlandse taallessen of opvoedingsondersteuning, vinden zo veel mogelijk plaats op school.

Onderzoek naar effectiviteit van Sporen

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Sporen.

Meer informatie