gezin

Speelplezier

Met Speelplezier stimuleren leidsters en leerkrachten de totale ontwikkeling van kinderen uit kansarme milieus van 2,5 tot 6 jaar. Spelactiviteiten vormen de basis. Kinderen spelen met elkaar en onder begeleiding van een volwassene. Ouders kunnen daar ook bij betrokken worden, op de groep en op school, en thuis.

Speelplezier in het kort

Speelplezier bestaat uit Speelleerwijzers rond een thema of ontwikkelingsgebied. Hierin staat hoe, wanneer en met wie zij een spelactiviteit doen. Leidsters en leerkrachten kunnen trainingen volgen voor hoe ze met het materiaal kunnen werken.

De Speelleerwijzers worden ingezet tijdens de spelinloop en tijdens het vrij spelen. Tijdens de  spelinloop staat een leidster de ouders te woord en begeleidt één leidster het spel van de kinderen. Tijdens de begeleide activiteiten in twee kleine groepen begeleidt iedere leidster één groepje. Tijdens vrij spelen en werken leest één leidster op interactieve wijze een thematisch verwant prentenboek voor, de andere leidster speelt mee of maakt foto’s en korte notities van wat de kinderen doen en zeggen.

De thema’s duren meestal vijf tot zes weken en bevatten voor iedere week uitgeschreven spel-taalroutines. De rode daad door de thema’s is de speelverhaallijn die van week tot week door middel van de voorbeeldspelen wordt opgebouwd. De beschreven spel-taalroutines: voorbeeldspel, gezamenlijk net-alsof spel en klankspe,l laten ruimte voor creativiteit van kinderen en volwassenen. Leidsters en leerkrachten kunnen zelf nieuwe spelactiviteiten of thema’s toevoegen. Het tempo wordt afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de kinderen.

Kinderen die geen of weinig Nederlands spreken, kunnen, omdat het taalaanbod visueel ondersteund wordt, vanaf het begin gelijkwaardig meedoen en leren snel de taal. Speelplezier voor kleuters is zo opgezet dat het passend onderwijs biedt voor zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Ook voor kinderen die in ontwikkeling vooruit zijn biedt Speelplezier extra aanbod.

Ouders en Speelplezier

Ouders worden tijdens de dagelijkse spelinloop geïnspireerd om met hun kinderen te spelen en te praten. Middelen om ouders verder te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind zijn:

  • Een Speelwijzer voor ouders bij ieder speelleerthema
  • De Groeiwijzer met informatie over het kind. Ouders kunnen dit tijdens het afhaalmoment inzien
  • Interactieve ouderavonden en 10-minuten-gesprekken
  • Een ouderinformatiehoek met informatie over het thema
  • Een gesprek tussen pedagogisch medewerker samen met de ouders en de leerkracht van groep 1 een gesprek aan de hand van de Groeiwijzer, bij de overgang van de peutergroep of de kinderopvang naar de basisschool.
  • Een gesprek tussen de ouders, de kleuterleerkracht en de leerkracht van groep 3 bij de overgang naar groep 3

Onderzoek naar effectiviteit van Speelplezier

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dit programma.

Meer informatie