Praktijkvoorbeeld Westfriese bibliotheken

gezin

Sinds 2015 draagt een aantal kinderopvanglocaties in West-Friesland het BoekStart keurmerk. Dat betekent dat op deze locaties een opgeleide voorleescoördinator aanwezig is die zorgt voor een voorleesplan, dat de pedagogisch medewerkers deskundig zijn in het interactief voorlezen en dat er een fijne leesplek is met een mooie actuele collectie.

Wat in 2015 begon als een pilot onder leiding van Jessica Dip, specialist groepsactiviteiten bij de Westfriese Bibliotheken, groeide uit tot een intensieve samenwerking met de kinderopvangorganisaties Smallsteps en Berend Botje. Daarbij is er op twee niveaus ingestoken: op directie- en locatiemanagement-niveau.

Door in gesprek te gaan over wat de bedoeling is van BoekStart in de kinderopvang, zagen de directies al snel het belang er van in. Er is bewust voor gekozen om locaties zelf te laten bepalen of zij met BoekStart in de kinderopvang willen starten, omdat draagvlak heel belangrijk is. Inmiddels zijn er 13 locaties gestart, dit voorjaar volgen er nog vier en de rest van de locaties wordt gefaseerd aangesloten. Op basis van de opgedane ervaringen heeft de Bibliotheek een compleet abonnement samengesteld dat zorgt voor continuïteit na de opstartfase.

Jessica Dip vertelt enthousiast over de resultaten die geboekt zijn: voorlezen wordt naar een hoger plan getild, omdat pedagogisch medewerkers zich nu bewust zijn van het belang en weten hoe ze het aan moeten pakken: “Tijdens de training interactief voorlezen zie ik de kwartjes vallen”. Aan het eind van dit schooljaar hebben 90 pedagogisch medewerkers deze training gevolgd en zijn er 19 voorleescoördinatoren geschoold.

De betrokken gemeenten staan heel positief tegenover BoekStart in de kinderopvang, omdat deze aanpak bijdraagt aan het voorkomen van taalachterstanden. Jessica geeft aan dat er nu hard gewerkt wordt aan het betrekken van ouders bij het voorlezen. Ook het meten van effecten heeft prioriteit, dus deelname aan de Monitor staat hoog op haar ‘to do list’.

Voor meer informatie: Jessica Dip, specialist groepsactiviteiten Westfriese Bibliotheken.