gezin

Ouderbetrokkenheid in de brede school

Hoe kun je tot ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders binnen een brede school stimuleren? Ten eerste moet een school haar visie op ouderbetrokkenheid helder formuleren. Daarbij is het raadzaam dat ouders op maat benaderd worden. Verder kan een school veel bereiken door niet tegen, maar met de ouders te praten.  

Beleid en visie

In het rapport worden de activiteiten die scholen organiseren met betrekking tot ouderbetrokkenheid geëvalueerd. Om ontwikkelingsondersteunend gedrag te stimuleren is het belangrijk dat er een breed beleid bestaat rondom ouderbetrokkenheid. De school moet haar visie op dit gebied helder formuleren.

Ouders gericht benaderen

Om het gedrag van ouders effectief te stimuleren is het belangrijk om ouders op maat en individueel te benaderen. Dit zorgt voor een beter beeld van de wensen en behoeften van ouders en kinderen,  zodat de school hier beter op in kan spelen. Persoonlijk en individueel contact met ouders werkt veel beter dan schriftelijke informatievoorziening.

Brede aanpak

De resultaten van centrum- en gezinsgerichte programma’s zijn wisselend. Wanneer de programma’s echter tegelijkertijd worden uitgevoerd, zijn er positieve effecten. Dit laat zien dat een veelomvattende aanpak met betrekking tot de ontwikkeling  van ouders én kinderen werkt.

Aandacht voor diversiteit

In een sociaal-cultureel diverse wereld is een open instelling een voorwaarde voor een goed ouderbetrokkenheidsbeleid. Omdat (aanstaande) leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters onbewuste ideeën over maatschappelijke diversiteit kunnen hebben,  moet bij de scholing aandacht uitgaan naar hun attitude ten opzichte van diversiteit. Dit kan bijdragen aan een betere communicatie met ouders.

Meer informatie