gezin

Ouderbetrokkenheid en school

Er wordt veel gesproken over kennis en vaardigheden die ouders moeten bezitten, maar ouderbetrokkenheid en partnerschap tussen ouders en school vraagt niet alleen iets van ouders, maar juist ook van de school.

Van belang zijn:

  • Een positieve insteek ten aanzien van ouders en ouderbetrokkenheid. De schoolprestaties van tweetalige kansarme kinderen in groep 3 zijn beter als de leerkracht vertrouwen heeft in de ouders. Dit blijkt belangrijker dan andersom.
  • Communicatie die wederzijds is. Met één hand kun je niet klappen.
  • Een schoolklimaat dat gericht is op de cultuur van alle gezinnen. Kennis over culturen, de omstandigheden waarin gezinnen leven en opvoedingsdoelen is hiervoor noodzakelijk.
  • Duidelijkheid over de verwachtingen die er over en weer zijn met betrekking tot de rolverdeling tussen ouders en school. Bij laagtaalvaardige/laaggeletterde ouders is informatie geven via nieuwsbrief en website vaak niet afdoende. Het blijkt effectiever ouders te laten zien wat er op school gedaan wordt en met hen te oefenen hoe ze daar thuis mee aan de slag kunnen (zie ook Succesfactor 5: Concrete activiteiten, modellen en coachen.) Het is hierbij van belang om niet alle anderstalige ouders over een kam te scheren, zie Succesfactor 2. Rekening houden met sociaal-culturele diversiteit is essentieel.

(Bakker e.a. 2013; Booijink 2007; Janssen 2014)