Ouder-kind interactie

gezin

Kinderen kunnen veel leren van activiteiten met ouders. Hierbij gaat het steeds om de kwaliteit van de interactie.

Activiteiten die de (taal)ontwikkeling stimuleren zijn:

  • Alledaagse gesprekken voeren
  • Kinderen laten vertellen over de dag
  • Lezen, voorlezen, plaatjes kijken
  • Verhalen vertellen
  • Liedjes, rijmpjes en versjes zingen en opzeggen
  • Spelen met voorwerpen en spelletjes doen
  • Instructie geven, bijvoorbeeld bij woorden leren
  • Helpen met huiswerk

Het is belangrijk dat de interactie tussen ouder en kind rijk en ontwikkelend is. Ouders kunnen hun interactievaardigheden op verschillende manieren vergroten:

1. Door te leren niet alleen in een eenvoudige en directe stijl tegen hun kind te praten, maar ook langere, complexe zinnen te maken en moeilijke woorden te gebruiken.

2. Door meer responsief en sensitief te zijn, dat wil zeggen dat ouders goed naar hun kind kijken en luisteren, vragen stellen en ingaan op wat het zegt.

Als ouders op deze twee punten gecoacht worden bij het doen van de activiteiten, kan de interactie ouder – kind verdiept worden en kan er een rijker taalklimaat in huis ontstaan.

(Cooter 2006; Kagitcibasi, e.a. 2001; Pinkham & Neuman 2012; Mesman, e.a. 2012; Wasik & Sparling 2012; Vedder & Bekkers 1993)