gezin

Modelling voor ouders

Coachen van ouders is een effectieve manier om hun vaardigheden te ontwikkelen.

Vaak informeren scholen ouders op een algemene manier over hoe ze kunnen helpen met huiswerk. Dit gebeurt tijdens informatieavonden of via een nieuwsbrief. Voor een deel van de ouders is dit echter niet voldoende. Zij willen zien wat het huiswerk is en hoe je kinderen daarmee kunt helpen.

Leerkrachten en leidsters kunnen ouders voordoen hoe je de begeleiding van bijvoorbeeld huiswerk aan kunt pakken, zij bieden een model: modelling. Ouders hebben baat bij het kijken naar goede voorbeelden. Daarna kunnen zij hun vaardigheden oefenen waarbij ze gecoacht worden door leerkrachten, leidsters of andere ouders. In de voorschoolse periode gaat het dan bijvoorbeeld om hoe je woorden leert, interactief voorleest en hoe je kinderen spelend laat leren. En op de basisschool kan het gaan om interactief lezen en helpen bij huiswerk maken. Het gaat steeds om concrete activiteiten en taken voor ouders. Ook in het voortgezet onderwijs werken specifieke vragen en verzoeken aan ouders beter dan algemene informatie.

 (Blok e.a. 2005; Rosow 1991; Sénéchal & Young 2008; Bakker e.a. 2013)