gezin

Middelburg zet in op taalontwikkeling bij peuters

Geen enkel kind in Middelburg mag nog een taalachterstand oplopen. De gemeente gaat er met scholen, kinderopvang en GGD alles aan doen problemen te voorkomen. Maar zij verwachten vooral veel hulp van de ouders.

Alle peuters krijgen voortaan de mogelijkheid om mee te doen aan een voorschoolse opvang. Kinderen die al een achterstand hebben, krijgen daar ook extra taallessen. De gemeente gaat er voor zorgen dat de komende vier jaar het aanbod van voorschoolse opvang verbetert en uitbreidt, zodat het altijd dicht in de buurt is. Ook wordt er op toegezien dat die opvang betaalbaar is voor ouders en dat zij kunnen kiezen naar welke opvang ze hun kind brengen.

Het leren van de taal begint echter thuis. De gemeente verwacht dan ook meer inzet van ouders zelf om hun kinderen goed te helpen. Om de betrokkenheid van ouders te bevorderen, krijgen ze al heel vroeg hulp. De verpleegkundige van de GGD heeft daar een rol bij. Die kan bijvoorbeeld ouders adviseren, maar ook doorverwijzen naar de voorschoolse opvang.

Lees verder op PZC-Walcheren.

Lees hier meer over subsidies voor taaltrajecten en andere activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders.