gezin

London Literacy Champions 2011-2012 Evaluation Report

In 2011 startte het project ‘London Literacy Champions’ voor achterstandsgezinnen in Londen. Het project was erop gericht de geletterdheid van kinderen en de ouderbetrokkenheid te vergroten. De doelgroep werd bereikt door vrijwilligers in te zetten die uit dezelfde omgeving kwamen. De resultaten waren positief, zo bleek uit een vragenlijstonderzoek onder de betrokken ouders en professionals.

Versterking van geletterdheid

Vroege interventies dragen bij aan het vergroten van kansen voor kinderen uit een minder rijke leefomgeving. Daarbij is het bekend dat deze gezinnen liever advies en begeleiding op taalgebied ontvangen van vrienden en kennissen dan van onbekende professionals. Veel mensen in de omgeving willen graag ondersteuning geven. 450 vrijwilligers werkten mee aan het project. Hiermee werden 1600 gezinnen bereikt.

Succesvolle aanpak

Tijdens het project werden ouders met hulp uit hun omgeving uitgenodigd deel te nemen aan Family Literacy activiteiten in de lokale bibliotheek of op kinderdagverblijven. Meer dan de helft van de families liet weten dat zij hier niet aan hadden deelgenomen zonder aanmoediging van een vrijwilliger. Het Londen Literacy Champions project zorgde voor vooruitgang in betrokkenheid, vaardigheden en vertrouwen op het gebied van geletterdheid bij de gezinnen die werden ondersteund.

Meer leesplezier en beter lezen

Zowel professionals als ouders rapporteren dat het leesplezier en de basisleesvaardigheid van de kinderen significant is toegenomen. 72% van de ouders vermelden een toename van leesplezier bij hun kinderen, 81% ziet een toename van het luisteren naar en betrokkenheid bij verhalen. 84% van de ouders verwacht dat het project een langetermijneffect zal hebben op de lees- en interactievaardigheden van hun kinderen. Ouders merken ook dat ze zelf meer vertrouwen hebben wanneer ze samen met hun kind met boeken bezig zijn. En ze weten hoe belangrijk het is om met je kindĀ over interesses te praten.

Meer informatie