gezin

Leescultuur

Een goede leesvaardigheid is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Leesactiviteiten thuis kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van leesvaardigheid. Dit begint bij een leescultuur: boeken in huis en ouders die zelf lezen.

Belangrijk is een positieve attitude ten opzichte van lezen en schrijven. Ouderbetrokkenheid op dit gebied heeft een positief effect op de attitude van kinderen ten aanzien van lezen en schrijven. En een positieve attitude ten opzichte van lezen en schrijven leidt tot hogere prestaties.

De succesfactor is daarom: focus op ouderbetrokkenheid die een positieve attitude van kinderen ten aanzien van lezen en schrijven stimuleert. Er blijkt een positieve relatie tussen de mate waarin ouders thuis voor hun plezier lezen en de woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen. Vaders hebben hier een belangrijke voorbeeldfunctie (zie ook Succesfactor 5).

Succesfactoren zijn:

  • Kinderen hardop laten voorlezen
  • Blijven lezen in vakanties
  • Interactief lezen

Bij interactief lezen (oftewel dialoog lezen), stellen ouders vragen en voeren zij gesprekjes over een boek. De vragen kunnen op verschillende niveaus zijn, bijvoorbeeld op het onderscheid tussen plaatjes en geschreven tekst en op letter-, woord-, zins- en verhaalniveau (wie, wat, waar, wanneer, waarom vragen). Met interactief voorlezen kan worden aangesloten bij waar laaggeletterden vaak wel goed in zijn: praten. Het is hierbij belangrijk om ouders te leren langere zinnen te maken en meer moeilijke woorden te gebruiken, zie ook Succesfactor 4. Als ouders helemaal niet kunnen lezen, kunnen ze verhaaltjes bedenken bij prentenboeken.

(Cooter 2006; Dearing e.a. 2004; Dearing e.a. 2006, Kook 1996, Sénéchal 2006, Sénéchal & Young 2008, Wasik (redactie) 2012; Dearing 2004)