gezin

CODA gaat kinderen met taalachterstand aan huis voorlezen

Het Taalhuis van CODA Apeldoorn gaat kinderen met een taalachterstand thuis voorlezen. Daarmee wil het Taalhuis het aantal leerlingen dat met een taalachterstand de basisschool verlaat, terugdringen.

1 op de 5 kinderen in Nederland kampt met een taalachterstand bij het verlaten van de basisschool. Door kinderen tussen de twee en acht jaar eens per week voor te lezen, samen taalspelletjes te laten doen en Nederlandse kinderliedjes te laten zingen, wordt een taalachterstand tegengegaan.

Getrainde vrijwilligers van het Taalhuis lezen vanaf maart 15 weken voor aan kinderen uit taalarme/anderstalige gezinnen. Het initiatief wordt ondersteund door een subsidie die het Taalhuis kreeg vanuit een landelijk programma ‘Tel mee met Taal’. Aan het initiatief werken naast CODA Boekstart en het Taalhuis, ook de gemeente Apeldoorn, Stimenz, Stichting Da Capo, Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn, Vluchtelingenwerk Oost- Nederland, Doomijn en OBS Spitsbergen mee.

Bron: AD.nl