gezin

Het succes van de BoekStartcoach

De BoekStartcoach is geboren! Waar kan dat beter dan op het consultatiebureau? Na een succesvolle pilot in Tiel is de BoekStartcoach nu ook actief in andere gemeenten. “De coach wil vooral overbrengen hoe leuk voorlezen kan zijn. Dat het ook nuttig is, blijkt dan vaak vanzelf.” Een gesprek met Yvonne van de Logt van Bibliotheek Rivierenland, die aan de wieg stond van de BoekStartcoach.

“Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal”

De BoekStartcoach is een innovatieve manier om jonge ouders te motiveren om hun baby of peuter voor te lezen. Yvonne van de Logt, programmaleider educatie 0-6 jaar bij Bibliotheek Rivierenland, heeft presentaties gegeven over het programma, zo ook op de landelijke Tel mee met Taal-dag eind 2016. In haar dagelijkse werk stuurt ze de coaches aan.

 

“Wij moeten zelf naar ouders toe”

Van de Logt legt uit hoe de BoekStartcoach is ontstaan. “Als bibliotheek werken we al langer met BoekStart, een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van nul tot vier jaar, waarbij we allerlei activiteiten voor ouders organiseren. We zagen dat een bepaalde groep ouders hier heel enthousiast naartoe kwam, maar ook dat we een groep niet konden bereiken: de laagtaalvaardige ouders. Voor hen is de drempel naar de bibliotheek te hoog. We zijn toen om de tafel gaan zitten met het consultatiebureau (Stichting Thuiszorg Maatschappelijk Werk Rivierenland, de STMR) en kwamen tot de conclusie: wij moeten zelf naar de ouders toe. Hieruit is de BoekStartcoach geboren. De gemeente Tiel was meteen enthousiast en verleende ons subsidie voor een pilot van een jaar voor de BoekStartcoach op het consultatiebureau.”

 

 Vertrouwensband

Dat het consultatiebureau de ideale plek is, is volgens Van de Logt helder: “Daar komen ouders met jonge kinderen regelmatig. Bovendien treffen de coaches hier alle ouders.” Het is de bedoeling dat de BoekStartcoach persoonlijk contact met ouders krijgt en zo een vertrouwensband opbouwt. De coaches bezoeken het consultatiebureau elke week. In de wachtkamer gaan ze ongedwongen in gesprek met de ouders. Ze ontdekken zo of het nodig is om ouders te stimuleren om hun kinderen voor te lezen. “Zonder opgeheven vingertje”, benadrukt Van de Logt. “De coach wil vooral overbrengen hoe leuk voorlezen kan zijn. Dat het ook nuttig is, blijkt dan vaak vanzelf.” Want kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal.

 

Leesbevordering

Leesbevordering is een speerpunt voor de bibliotheek, die al met lees-mediacoaches werkt in het primaire en voorschoolse onderwijs. De BoekStartcoach sluit hier mooi bij aan. “Vooral omdat er nog niks was voor de jongste doelgroep, kinderen van nul tot twee jaar”, licht Van de Logt toe.

De ouders komen de BoekStartcoach tegen op het consultatiebureau en op het inloopspreekuur in de bieb. En straks ook op de peuterspeelzaal en de basisschool. “Door die verbinding te maken, scheppen we een persoonlijke band met de ouders.”

 

BoekStart-koffertje

Een onderdeel van BoekStart is het BoekStart-koffertje, met boekjes en voorleestips. Als een baby drie maanden oud is, krijgen ouders van de gemeente een waardebon voor het BoekStart-koffertje, dat ze gratis kunnen ophalen bij de bibliotheek. De enige voorwaarde is: lid worden van de bibliotheek. Het consultatiebureau informeert bij de ouders of ze het koffertje hebben opgehaald en promoot BoekStart zo ook nog een keer.

“Ouders worden dus van drie kanten gestimuleerd om hun baby voor te lezen”, vertelt Van de Logt. “Want dat is onze insteek: het voorleesgedrag van ouders veranderen. Ouders denken soms dat lezen pas in groep 3 begint! Het gebeurt ook wel dat we ouders erop wijzen dat ze terecht kunnen bij de gemeente om een taalcursus te volgen. Maar ook dat doen we nooit belerend. Als bibliotheek willen we een waardevrije plek zijn waar iedereen zich thuis voelt.”

 

Een coach die benaderbaar is

Uit de evaluatie blijkt dat ouders de begeleiding van de BoekStartcoach als ‘heel prettig’ ervaren. Van de Logt: “Ze waarderen het enorm dat de bibliotheek naar hen toe komt, zeker in een fase waarin jonge ouders het gevoel hebben dat ze al zoveel ‘moeten’. Het feit dat ouders de BoekStartcoach die ze kennen van het consultatiebureau ook weer tegenkomen bij het vragenuurtje in de bibliotheek, werkt laagdrempelig. Dit is vooral belangrijk voor ouders die het moeilijk vinden om naar de bibliotheek te gaan. Een moeder vroeg laatst: ‘Ik heb al twee kinderen met een taalachterstand, maar met mijn derde kindje wil ik dat niet. Wat kan ik doen?’ Dat maakt dit programma zo sterk. Met een coach die benaderbaar is.”

De BoekStartcoaches zijn allemaal hbo-geschoold, maar het belangrijkste is dat ze communicatief sterk zijn en mensen goed kunnen aanvoelen. Daarnaast weten ze de weg in de gemeente en kennen ze het beleid rond taalcursussen en VVE (voor- en vroegschoolse educatie).

 

Overdrachtsdocument voor andere bibliotheken

Stichting Lezen en Stichting Lezen en Schrijven vroeg Bibliotheek Rivierenland, waar tien gemeenten onder vallen, om mee te werken aan een landelijk overdrachtsdocument voor alle bibliotheken. Van de Logt: “Want er is veel belangstelling voor de BoekStartcoach. Het overdrachtsdocument is dan klaar en de BoekStartcoach kan landelijk worden uitgerold.”

 

Over BoekStart

BoekStart is een onderdeel van Kunst van Lezen (van Stichting Lezen) en ook onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal. BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van nul tot vier jaar, uitgevoerd in samenwerking met het consultatiebureau en de gemeente.