gezin

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft met subsidie van het Europees Integratie Fonds een nieuwe methodiek voor TOP laten ontwikkelen: Goed, Beter, Best! De methodiek is in Rotterdam op twaalf scholen uitgeprobeerd en de resultaten zijn bemoedigend. De gemeente Rotterdam stelt deze methodiek gratis digitaal beschikbaar aan taalprofessionals in Rotterdam en de rest van Nederland.