gezin

Gemeente Leiden

In de gemeente Leiden wordt, met subsidie van het Europees Integratiefonds, op drie basisscholen een taalcursus geven aan ouders. Onder het motto Samen Leren in de Morgen leren de ouders op de school van hun kinderen de taal van de school.

Oudercursus

SLIM voor ouders biedt taallessen aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12, met name moeders van kinderen in groep 1 en 2. De lessen zijn ingericht naar de thema’s die de kinderen op school behandelen. Slim voor ouders is bedoeld voor ouders van kinderen met een leerlinggewicht.

Ouders krijgen 40 NT2-lessen binnen de school. Zij leren letterlijk en figuurlijk de taal van de school kunnen daardoor hun kinderen beter ondersteunen en begeleiden bij het schoolgaan. Deelnemers worden gestimuleerd om hun sociale netwerk uit te breiden en te participeren in de samenleving.

Meer  informatie