gezin

Gemeente Amsterdam

In Amsterdam is het beleid gericht op het geven van subsidie voor TOP-cursussen en op het versterken van het educatief thuismilieu.

TOP-cursussen

Vanuit de Dienst Werk en Inkomen (DWI) wordt subsidie verstrekt voor TOP-cursussen. De inhoud en programma’s van de cursussen verschillen per school, maar de doelstellingen komen overeen. Alle cursussen hebben als doel:

  • Taalles aanbieden en de taalvaardigheid van ouders verbeteren
  • De onderlinge relatie ouder, kind en school versterken
  • De ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vergroten
  • Ouders voorbereiden op een vervolg richting participatie, vrijwilligerswerk of scholing

Verbeteren educatief thuismilieu

Daarnaast zet de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) in op het verbeteren van het educatief thuismilieu van alle kinderen. Hiervoor ontwikkelden zij onder meer de website Taaltips voor ouders.

Meer informatie

Taaltips voor ouders