gezin

Digipret

Digipret is digitale leeromgeving voor taalontwikkeling van peuters in peuterspeelzalen en thuis. Digipret staat op een computer in de vorm van een beer, de DIGIbeer, die de kinderen naar een speciale speelse, educatieve en ontwikkelingsgerichte inhoud leidt. Peuters kunnen prentenboeken,  liedjes, rijmpjes en animaties bekijken en beluisteren. Voor leidsters en ouders is er een speciaal gedeelte van de website.

Digipret in het kort

Op een aantal Groningse peuterspeelzalen en een Centrum voor Jeugd en Gezin is in 2010 Digipret ingevoerd. Digipret is een digitale leeromgeving waarin de taalontwikkeling van peuters wordt gestimuleerd. Het project is vooral bedoeld voor kinderen die opgroeien in een omgeving waarin het niet vanzelfsprekend is om te lezen of om voorgelezen te worden. Met het project wil ontwikkelaar COPGroep/Biblionet ontwikkelingskansen bieden aan alle kinderen.

 Digipret bestaat uit:

  • Meubel Digibeer: een computermeubel voor kinderen.
  • Portal of portal plus: toegang tot de peuterportal en ouder- en medewerkergedeelte.
  • Content: digitale prentenboeken, liedjes en spelletjes.
  • Hardware: pc en beeldscherm worden ingebouwd in het meubel.
  • Scholing voor pedagogisch medewerkers (omgaan met de computer, internet, e-mail, digitale fotografie en PowerPoint).

Digipret en ouders

Optioneel is er een Digipretomgeving voor thuis. Hier vinden ouders informatie over de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en zien ze waar hun kind mee bezig is. Ze kunnen algemene informatie opzoeken en lezen over activiteiten en foto’s bekijken. Ook krijgen ze tips voor boeken, gesprekjes en spelletjes voor thuis.

Onderzoek naar de effectiviteit van Digipret

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma. Een recente studie van de Universiteit Leiden onder 3- tot 6-jarigen wijst uit dat digitale, actieve taalstimulering, afgewisseld met voorlezen, tot aanzienlijk meer taalbegrip leidt.

 Meer informatie