gezin

Digidreumesen

De website Digidreumesen biedt informatie over educatieve apps en mediagebruik voor ouders en begeleiders van kinderen van 2 tot 4 jaar. Doel is informatie en tips te geven voor verantwoord gebruik van nieuwe media door jonge kinderen. De site is ontwikkeld voor medewerkers van kindercentra en bibliotheken, maar is ook te gebruiken door ouders. 

Digidreumesen in het kort

Op de website Digidreumesen is informatie te vinden over mediaontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar. Onder ‘Pedagogisch medewerkers’ is o.a. informatie te vinden over mediaontwikkeling bij jonge kinderen, het gebruik van digitale prentenboeken en tips voor multimediagebruik op de groep. Onder ‘Bibliotheken is er een overzicht van apps in verschillende categorieën: spraak-taal, spelvaardigheden, cognitief, sociaal-emotioneel en motoriek. Met name de spraak-taalapps zijn goed bruikbaar voor leesbevordering en taalontwikkeling.

Digidreumesen en ouders

De apps en informatie op deze website zijn ook goed bruikbaar voor ouders. De lijst met apps biedt voorbeelden van kwalitatief goede apps voor de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. Ook de tips voor activiteiten rondom de apps zijn bruikbaar voor ouders.

Onderzoek naar de effectiviteit van Digidreumesen

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de activiteiten en informatie van Digidreumesen. Wel gaan van september 2012 tot begin 2013 kinderopvangcentra verspreid door Nederland aan de slag gaan met apps op een tablet. Pedagogisch medewerkers krijgen, ter voorbereiding op het gebruik van de media, een training , met de website van Digidreumesen als ondersteuning. Het doel van de pilot is tweeledig. Ten eerste om ervaring op te doen met het gebruik van nieuwe mediatoepassingen in de kinderopvang. Ten tweede om te onderzoeken hoe de pedagogisch medewerkers daarbij het best kunnen worden ondersteund.

Meer informatie