gezin

BoekStart

BoekStart is een programma voor leesbevordering bij baby’s en jonge kinderen tot 4 jaar. Ouders krijgen een koffertje met boekjes en informatie over voorlezen bij de bibliotheek. Op de website staan tips en activiteiten over voorlezen voor heel jonge kinderen.

BoekStart in het kort

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart bestaat uit een koffertje met boekjes en informatie over voorlezen voor ouders van baby’s. Via het consultatiebureau verspreiden bibliotheken informatie over het pakket. Ouders kunnen het pakket ophalen in de bibliotheek. De bedoeling is dat kinderen al heel jong in aanraking komen met boeken en dat ouders kunnen ontdekken dat lezen met je kind leuk en leerzaam is. Er is ook een BoekStart voor de kinderopvang, waarmee kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en langs die weg ook de ouders, materiaal en informatie krijgen over (voor)lezen met baby`s, dreumesen en peuters.

BoekStart en ouders

Via het consultatiebureau, de bibliotheek, de informatiefolders en de informatie op de website krijgen ouders informatie over hoe ze samen boeken kunnen lezen met hun baby en over hoe ze kunnen voorlezen.

Onderzoek naar de effectiviteit van BoekStart

Vanaf voorjaar 2010 wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van BoekStart door de Universiteit Leiden, in nauwe samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit. Hoofddoel van het onderzoek is te testen of het ‘loont’ om baby’s voor te lezen. Onderzocht wordt of een voorleesinterventie als BoekStart naast effecten op korte termijn, zoals meer activiteit rond boekjes en meer bibliotheekbezoek, ook effecten op lange termijn heeft op voorlezen en woordenschat. In het onderzoek worden BoekStart-kinderen vergeleken met kinderen die nog niet met BoekStart hebben kennisgemaakt. De resultaten van het onderzoek worden eind 2013 bekendgemaakt. De eerste tussenresultaten (april 2012) wijzen op een positief effect van BoekStart. 

Meer informatie