gezin

Acht basisscholen Zoetermeer krijgen een bibliotheek

Bibliotheek Zoetermeer en KERN Kinderopvang openen tijdens de Nationale Voorleesdagen in de periode van 25 januari t/m 4 februari maar liefst 8 nieuwe Voorschoolse Bibliotheken op School door heel Zoetermeer. De eerste opening is op locatie De Touwladder op 25 januari om 10:15 uur door wethouder Isabelle Vugs.

Op 2 februari om 13:00 uur wordt de opening van locatie Het Zwanenbos aangevuld met een feestelijke voorleesestafette door onderwijsambtenaren van de gemeente Zoetermeer.

Bevorderen van voorleesplezier

Het doel van de aanpak de Bibliotheek op school is om in nauwe samenwerking met onderwijs en kinderopvang het leesplezier van kinderen te stimuleren en hoe vroeger daarmee gestart wordt, hoe groter het effect. Daarom voorzien KERN Kinderopvang en de Bibliotheek in een rijke voorleesomgeving voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De deelnemende Speeltaalhuizen zijn VVE-locaties waar extra aandacht is voor taalontwikkeling voor kinderen in de peuterleeftijd. Omdat de basisscholen al werken volgens de aanpak van de Bibliotheek op school en de kinderopvang daarbij aansluit, ontstaat een doorgaande leeslijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Een rijkere voorleesomgeving, thuis en in de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders worden gestimuleerd om een prettig en inspirerend voorleesklimaat te creëren. Een rijke voorleesomgeving bestaat natuurlijk uit een actuele en aantrekkelijke collectie boeken en andere materialen. De rol van deskundige volwassenen vanuit de Bibliotheek, kinderopvang en de school is hierbij cruciaal: zij reiken kinderen de mooiste boeken aan, organiseren interactieve voorleesactiviteiten en stimuleren ouders om ook thuis regelmatig en met plezier voor te lezen. Ouders en kinderen van zowel de kinderopvang als de basisschool kunnen natuurlijk gebruik maken van de boekencollectie van de Bibliotheek op school en boeken lenen voor thuis.

Voorleesestafette

Ook de gemeente Zoetermeer besteedt aandacht aan voorlezen. De gemeente onderstreept het belang van de doorgaande ontwikkelingslijn (peuter-kleuter) en in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid investeert de gemeente veel middelen om grotere (taal)achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en beperken. De gemeente start tijdens de opening van de voorschoolse Bibliotheek op school bij Het Zwanenbos een voorleesestafette. Wethouder Vugs start met voorlezen en geeft het stokje door aan verschillende ambtenaren.