gezin

Aansluiten bij capaciteit ouders

Het is belangrijk te werken met materiaal dat ouders herkennen, activiteiten te doen die zij aankunnen en aan te sluiten op hun leerwensen. Dit soort cursussen werken beter dan algemene.

Van belang zijn daarbij hoge, maar realistische verwachtingen van de capaciteiten van ouders (en van hun kinderen). Omdat niet alle ouders hetzelfde kunnen en omdat ze niet allemaal op dezelfde manier leren, is maatwerk essentieel. Bij laaggeletterde ouders kan het beste worden aangesloten op mondeling taalgebruik. Van daaruit kan de lat hoger gelegd worden. Het is van belang de ouders daarbij niet te onderschatten. Soms blijken analfabeten verrassende resultaten te kunnen bereiken met bijvoorbeeld digitale middelen.

(DCSF 2008; De Bruin e.a. 2012; Doolaard & Leseman 2005-2008; Beekhoven e.a. 2008; Cooter 2006;  Menheere & Hooge 2010)