onderzoek

Nieuwe tool gelanceerd: Subdoelgroepen laaggeletterden per gemeente

onderzoek
14-02-2020

Eindevaluatie EVA

onderzoek
3-06-2019

Naar een optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten

onderzoek
9-05-2019

VoorleesExpress werpt vruchten af

onderzoek
25-04-2019

Monitor Actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

onderzoek
18-03-2019

Drenthe lanceert nieuw kennisplatform in aanpak laaggeletterdheid

onderzoek
4-03-2019

Staatssecretaris Van Ark neemt rapport laaggeletterdheid en schulden in ontvangst.

onderzoek
18-01-2019

Leesmotivatie: Hoe raak je de juiste snaar?

onderzoek
16-01-2019

De klantreis van ‘de’ laaggeletterde in simpele stappen

onderzoek
8-01-2019

Tussenevaluatie Taal op de Werkvloer

onderzoek
19-12-2018

Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid

onderzoek
10-12-2018

Taalontwikkeling bij kinderen – Bibliotheekstatistiek

onderzoek
3-12-2018

Succes van Taalhuizen – Bibliotheekstatistiek

onderzoek
3-12-2018

Onderzoek: Portretten van laaggeletterden

onderzoek
18-10-2018

Onderzoek: ‘schrijver op bezoek maakt lezen leuker’

onderzoek
17-09-2018

Kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten van Taalcafés en digivaardigheden

onderzoek
6-07-2018

Studenten HvA halen jongeren en laaggeletterden naar de bibliotheek

algemeen onderzoek
14-06-2017

Behoeftenonderzoek taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en participatie

onderzoek
31-10-2014

Testing the Home Literacy Model: Parent Involvement in kindergarten Is Differentially Related to Grade 4 Reading Comprehension, Fluency, Spelling and Reading for Pleasure

onderzoek
1-10-2013

Family Involvement in School and Low-Income Children’s Literacy Performance: Longitudinal Associations Between and Within Families

onderzoek
1-10-2013

Combinatie vve-programma’s meer effect. Samenhang tussen Opstap(je) en de centrumprogramma’s

onderzoek
1-10-2013

Wat weten we? Determinanten van succesvol NT2-onderwijs

onderzoek
1-10-2013

Wat werkt bij onderwijsachterstanden?

onderzoek
17-09-2013