algemeen

Ommer bieb brengt mensen verder in de maatschappij

De Ommer bibliotheek gaat naast het vertrouwde uitlenen van boeken Ommenaren ook meer helpen bij het meedoen in de samenleving. Om dat mogelijk te maken stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om de subsidie aan de bieb te verhogen met 75.000 per jaar.

De bibliotheek levert zo een bijdrage aan het streven van de gemeente om de zorg voor hulpbehoevende inwoners goed te regelen. In het bestuursakkoord dat de collegepartijen CDA, ChristenUnie en LPO sloten voor de periode 2018-2022 werd het versterken van de maatschappelijke rol van de bibliotheek al nadrukkelijk genoemd onder het kopje ‘Sociaal Ommen’.

Basisvaardigheden

,,We willen ons met de bredere dienstverlening vooral richten op de basisvaardigheden die mensen nodig hebben om zich in de maatschappij te kunnen redden”, vertelt directeur Frederique Westera van de Bibliotheek Ommen. ,,We kenden hier bijvoorbeeld al het Taalpunt, waar laaggeletterden worden geholpen om beter te leren lezen, schrijven of praten. Maar digitale vaardigheden worden ook steeds belangrijker, want er zijn steeds minder fysieke loketten waar je met je vragen terecht kunt. Steeds meer contacten verlopen digitaal, via internet. Als taal en digitale vaardigheid verbeteren kun je makkelijker meedoen in de samenleving.”

Informatieknooppunt

Om mensen goed te kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld het Taalpunt of een computercursus, wil de bieb een ‘informatieknooppunt’ opzetten. ,,Daar weten ze wat er speelt in een gemeente en word je goed doorverwezen”, legt Westera uit. Het bibliotheekgebouw met alle beschikbare voorzieningen wordt ook beschikbaar gesteld aan partners. Goed voorbeeld is het maandelijkse Mamacafé, dat wordt georganiseerd door een groep moeders en enkele instellingen voor kraamzorg, jeugdverpleegkunde, kindercoaching en welzijn.

Genoeg ruimte

De ruimte van de openbare bibliotheek in multifunctioneel centrum De Carrousel is groot genoeg om deze extra dienstverlening te kunnen huisvesten. ,,Door slim te plannen is er voldoende ruimte voor alle activiteiten, spreekuren en cursussen”, weet Westera. Op langere termijn zou mogelijk gebruik gemaakt kunnen worden van ruimte in het nabijgelegen gemeentehuis. Maar dat is nu niet nodig. De extra subsidie van 75 mille, bovenop de jaarlijkse subsidie van 350.000 euro die de gemeente al verstrekt, wil de bieb gebruiken voor het aanstellen van twee medewerkers. De een zal zich richten op het aanleren van basisvaardigheden, de ander op het informatieknooppunt en het stimuleren van ‘ontmoeting’ in de laagdrempelige bieb.

Lemele

De keuze voor een breder takenpakket komt op een goed moment, want de exploitatie van de bibliotheek staat al een aantal jaren onder druk. ,,Met hetzelfde bedrag kunnen we steeds minder doen. Toen bijvoorbeeld in Lemele de huur van het bibliotheekgebouw werd opgezegd konden we nergens voor dat zelfde bedrag een vergelijkbaar pand huren.”

Bredere rol

Met de jaarlijkse subsidie kon vooral de klassieke uitleenfunctie voor de brede doelgroep in stand worden gehouden, geld voor verbreding van taken was er niet. Als met dat zelfde budget de dienstverlening toch uitgebreid zou moeten worden, zou de bieb moeten stoppen met het uitlenen en alleen nog maar boeken aanbieden via de basisscholen. ,,Het zou zonde zijn om zulke keuzes te moeten maken. Met de structurele extra subsidie kunnen we de bredere rol spelen waar steeds meer behoefte aan is.”