algemeen

Nieuw: opleidingsmodules docent Basisvaardigheden ITTA

Een taal leren doe je vóór, dóór en met de praktijk. Aldus het ITTA, een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal. Het ITTA ontwikkelt opleidingsmodules voor docenten Basisvaardigheden. Speciaal voor docenten die belangstelling hebben voor rekenen, NT1 of digitale vaardigheden voor volwassenen.

Taalonderwijs integreren in de praktijk

Samen met de overheid, het onderwijs en de arbeidsmarkt spant het ITTA zich in om te zorgen dat taal geen barrière vormt. Volgens het ITTA gaat taalontwikkeling sneller en effectiever als het taalonderwijs geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk. Het instituut werkt daarom met praktijkgerichte concepten zoals geïntegreerde scholing, inhoudsgericht taalonderwijs en taalgericht vakonderwijs.

 

Post-hbo-modules rekenen, NT1 of digitale vaardigheden

Docenten die belangstelling hebben voor rekenen, NT1 of digitale vaardigheden voor volwassenen kunnen zich daar via het ITTA verder in bekwamen. Samen met CINOP en het Freudenthal Instituut ontwikkelt het ITTA opleidingsmodules voor docenten Basisvaardigheden. Docentenopleiders kunnen deze modules gebruiken voor hun scholingsaanbod voor docenten. Bijvoorbeeld voor een post-hbo-opleiding, een tweedegraadslerarenopleiding, een specialisatie binnen de pabo of als specialisatie of minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands.


Practice what you preach

In de modules staan de eigen leervragen van de docent centraal: practice what you preach. Van de docenten wordt verwacht dat ze vanuit hun eigen leervraag zelfstandig informatie opzoeken, deze verwerken, uittesten in de praktijk en reflecteren op hun ervaringen.

 

Meer informatie over de opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden vind je hier.