algemeen

Nieuw Digi & Taalhuis in Schiedam geopend

Op 10 april werd het Digi & Taalhuis feestelijk geopend in Schiedam. Zij koppelen mensen die hun Nederlandse taal en digitale vaardigheden willen verbeteren aan mensen en instanties die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Spil in het Digi & Taalhuis wordt Herma Kramer, benoemd tot coördinator. Zij is in dienst van de Bibliotheek Schiedam, dat een centrale rol in de bestrijding van laaggeletterdheid heeft in Schiedam. In Maassluis deed zij eerder als vrijwilliger bij het taalhuis aldaar ervaring op.  Wat zij gaat doen? Verbinden, koppelen, bij elkaar brengen. Want er is al heel veel op het gebied van taal in de stad. De vindbaarheid van dat aanbod, en de onderlinge afstemming, daar kan veel aan verbeteren. Zeker omdat de ‘klanten’ in het algemeen weinig ervaring hebben in het vinden van een cursusaanbod of andersoortige ondersteuning op het gebied van taal.

Schiedam besteedt het verzorgen van taalonderwijs via een aanbesteding uit aan opleidingsinstituten. Dit jaar zijn daarvoor Zadkine, NL Educatie en Sagènn aangesteld. Maar niemand hoeft zich te beperken tot taalonderwijs bij een van deze drie opleiders, aldus Kramer. Er is een groot aanbod van ‘taalondersteunende trajecten’, zoals taalcafés. De vraag is namelijk veel diverser. Er zit immers nogal een verschil tussen iemand zonder schoolervaring uit een ver buitenland of een hooggeschoolde nieuwkomer die voor werk of de liefde naar Nederland is gekomen. En vergeet niet dat er ook veel mensen wier wiegje in Nederland stond, de taal niet machtig zijn, zeker op schrift. Naar verluidt is een of vijf van de Schiedammers te typeren als laaggeletterd.

Dit alles betreft de begeleiding van mensen die Nederlands willen leren of hun spreek-, lees- of schrijfniveau op willen krikken, buiten de inburgering om. Vluchtelingenwerk zet zich in waar het gaat om taalonderwijs dat nodig is om het inburgeringsexamen te halen. Het Digi & Taalhuis wil mensen ook op weg helpen naar digitale taalvaardigheid, dus wegwijs weten op de computer.

Lees het hele artikel op Schiedam24.nl.