algemeen

Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland lijft vijf nieuwe partners in

Gepubliceerd op: 24 mei 2017 13:15
Gemeente Maasdriel, Gemeente Zaltbommel, Sociom, Stichting Welzijn Bommelerwaard en Woonlinie hebben zich als nieuwe bondgenoten aan de structurele aanpak van laaggeletterdheid verbonden. Zij ondertekenden het convenant van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland.

Het bondgenootschap werd ruim twee jaar geleden opgericht om laaggeletterdheid in de regio effectiever aan te pakken. Inmiddels zijn 48 lokale en regionale partijen vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband dat op 22 mei voor de vierde keer bijeenkwam.

“Onze samenleving vraagt alsmaar meer van inwoners op het gebied van omgaan met informatie. Voor mensen die laaggeletterd zijn is meedoen daarom steeds moeilijker. In onze gemeente is 13-16% van de inwoners laaggeletterd. Gemeente Maasdriel wil daarom samen met een netwerk van maatschappelijke organisaties, voorzieningen en het onderwijs werken aan het aanpakken van laaggeletterdheid,” aldus wethouder Anita Sørensen namens Gemeente Maasdriel.

Laaggeletterdheid effectief aanpakken in regio Rivierenland
Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking. Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken in regio Rivierenland, is in 2015 met 36 partijen een bondgenootschap opgericht. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt de lokale gemeenten en organisaties bij het terugdringen van laaggeletterdheid en het structureel borgen van deze aanpak. Het samenwerkingsverband is trots dat ook Gemeente Maasdriel, Gemeente Zaltbommel, Sociom, Stichting Welzijn Bommelerwaard en Woonlinie het bondgenootschap komen versterken.

“De gemeente Zaltbommel is voor een sluitende aanpak van laaggeletterdheid, omdat iedereen meetelt. Meetellen in de samenleving en op de arbeidsmarkt is alleen mogelijk met voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheid. Dit is voor ons een belangrijke reden om aan te sluiten bij het bondgenootschap,” geeft wethouder Simon Buwalda aan namens Gemeente Zaltbommel.

Week van de Alfabetisering en de Grote DigiTaalStrijd Rivierenland
Elke partner wordt opgeroepen om tijdens de Week van de Alfabetisering, van 4 tot 10 september 2017, een goede daad te organiseren om zo het bewustzijn van laaggeletterdheid te vergroten. Tijdens de Week van de Alfabetisering organiseert Bibliotheek Rivierenland de Grote DigiTaalStrijd Rivierenland. Teams uit het bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties en particulieren gaan met elkaar de strijd aan: wie beschikt over de beste taal- en digitale vaardigheden? Op maandag 4 september zijn er in 10 gemeenten voorrondes van de Grote DigiTaalStrijd Rivierenland. De opbrengsten van dit evenement komen geheel ten goede aan speciale leer-/werkplekken in de bibliotheekvestigingen in elke gemeente. Meer informatie en opgeven kan via HIER!

Je moet als gemeente zelf het goede voorbeeld geven
De bondgenoten konden tijdens verschillende inspiratiesessies met elkaar in gesprek gaan over het vinden van laaggeletterden, het opleiden van laaggeletterden en de kwaliteit van een lokaal taalnetwerk. Elke inspiratiesessie werd ingeleid door ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk. Wethouder Bert van Swam van de Gemeente West Maas en Waal vertelde hoe lokale organisaties binnen deze gemeente samenwerken bij het aanpakken van laaggeletterdheid: “In de gemeente West Maas en Waal zijn verschillende organisaties actief in een lokale stuurgroep. Zij komen regelmatig bij elkaar en stemmen acties met elkaar af rondom de aanpak van laaggeletterdheid. Onze gemeente zet in op het vinden van laaggeletterden en dat begint natuurlijk bij ons eigen sociale wijkteam, want je moet zelf het goede voorbeeld geven als gemeente”.

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/actueel/actueel/bondgenootschap-voor-geletterdheid-rivierenland-lijft-vijf-nieuwe-partners-in.html