algemeen

Best practice: Taalakkoord Drenthe

In Drenthe nemen tientallen partijen deel aan het Taalakkoord – van de gevangenis tot de garage en de gemeente: samen maken ze werk van een meer ‘’geletterd’’ Drenthe. Met de ambitie om laaggeletterdheid de komende vijf jaar met 10% terug te dringen. Want zoals burgemeester Eric van Oosterhout, van gemeente Aa en Hunze, zegt: “Alle Drenten moeten kunnen lezen en schrijven.”

Een voorbeeld voor andere regio’s

Het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe wil voorkomen dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. Dat doen ze door het afsluiten van het Taalakkoord. Met dit akkoord nemen 12 Drentse gemeenten de regie in de aanpak van laaggeletterdheid. En ze nemen hun verantwoordelijkheid: Samen met andere organisaties zetten ze zich in voor een duurzaam taalnetwerk. Het actieprogramma Tel mee met Taal ziet het Taalakkoord als een voorbeeld voor andere regio’s.

Ambitie: 10% minder laaggeletterden

Het Drents bondgenootschap bestaat uit ruim veertig partijen die werk willen maken van een ‘’geletterd’’ Drenthe: gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen, welzijns- en zorginstellingen. Ook partijen als de penitentiaire inrichting Veenhuizen, RTV Drenthe en kleine bedrijven zoals een autowerkplaats nemen deel aan het initiatief. Hun gezamenlijke ambitie is om laaggeletterdheid in de komende vijf jaar met 10% terug te dringen. De burgemeester van Aa en Hunze en voorzitter van het bondgenootschap, Eric van Oosterhout is hier helder over: “Alle Drenten moeten kunnen lezen en schrijven.”

Nieuwsgierig naar de Drentse aanpak? Download hier het Taalakkoord van het bondgenootschap.