algemeen

Amstelveen scant eigen communicatie op leesbaarheid

Laaggeletterden begrijpen de brieven van de gemeente soms niet goed. Amstelveen gaat daarom haar communicatie naar cliënten van de sociale dienstverlening en vanuit publiekszaken onder de loep nemen.

De scan is een actiepunt uit de aanpak laaggeletterdheid die de gemeente hanteert. Dat doet ze in samenwerking met verschillende partners, zoals het Taalhuis, en door het aanbieden van cursussen en met begeleiding van taalcoaches. Het bereiken van autochtone laaggeletterden is een speerpunt, aldus Amstelveen.

De scan van Amstelveen richt zich op leesbaarheid van de teksten: de kwaliteit van de brieven wordt gemeten met behulp van een taalprogramma. Waar nodig worden brieven en formulieren vervolgens aangepast.

Lees verder op Gemeente.nu.