algemeen

Afspraak om laaggeletterdheid in Laarbeek terug te dringen

LAARBEEK – Te veel mensen hebben moeite met lezen en schrijven, vinden ze in Laarbeek. In die gemeente ligt het percentage laaggeletterden met 16 procent boven het landelijk gemiddelde van 11 procent (van de beroepsbevolking). 

Vijf partijen hebben besloten de krachten te bundelen teneinde dat percentage omlaag te krijgen. Woensdagochtend hebben bibliotheek De Lage Beemden, Vierbinden, ROC Ter AA, de stichting Lezen & Schrijven en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Plannen

De deelnemende organisaties hebben al volop plannen om laaggeletterdheid te bestrijden. Zo gaat Vierbinden via de dorpsondersteuners en andere vrijwilligers proberen om mensen die niet goed kunnen lezen op te sporen en in de schoolbankjes te krijgen. De bibliotheek gaat bijeenkomsten voor vrijwilligers en professionals organiseren om hen te leren hoe je laaggeletterdheid bij mensen kunt herkennen en geeft cursussen digitale vaardigheden. De stichting Lezen & Schrijven ondersteunt onder meer de aanpak door middel van lesmateriaal, training van vrijwilligers et cetera. ROC Ter AA verzorgt al jaren de taallessen. De gemeente tot slot faciliteert en zorgt ervoor dat het thema op de agenda komt en blijft.

Er komt ook een Taalhuis, een soort huiskamer waar alle informatie te verkrijgen is, in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk.

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig te kunnen functioneren niet. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op mbo 3. In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd, van wie twee derde van Nederlandse afkomst is.