algemeen

10 tips om laaggeletterdheid aan te pakken

1 op de 7 inwoners in Vlaanderen is onvoldoende geletterd. Bij jongeren is dat 1 op de 10. Ze hebben moeite met taal, cijfers, ICT en multimedia.

10 tips

(1) Geletterdheid schuilt in kleine dingen. Je hoeft geen taalleraar te zijn om geletterdheid te integreren in je les.

(2) Maak het onderwerp bespreekbaar. Niemand komt er graag voor uit dat hij moeite heeft met taal, cijfers of computer.

(3) Je les aantrekkelijk en toegankelijk maken hoeft niet spectaculair te zijn. Hulpmiddelen als een beeld, een schema of video of audiofragment ondersteunen je leerlingen om informatie te structureren.

(4) Geef opdrachten die nauw aansluiten bij de vakpraktijk of de leefwereld van je leerlingen. Op die manier lezen, schrijven en leren je leerlingen actiever.

(5) Durf te kiezen voor groepswerk. Wanneer leerlingen samen werken, zijn ze vaak gemotiveerder. Help je leerlingen met een goede werkvorm, taakverdeling en timing.

(6) De computer is een belangrijk medium om te leren omgaan met informatie. Maak gebruik van nieuwe media. Geef ook aandacht aan de risico’s die daaraan verbonden zijn. Duik in de lespakketten van Mediawijs.

(7) Ook tijdens praktijkvakken kan je werken aan geletterdheid. Via deze links kan je inspiratie vinden om aan de slag te gaan met geletterdheid in beroepsrichtingen : G kracht en G kracht in vonk.

(8) Ook ouders spelen een belangrijke rol. Twijfel je aan hun geletterdheid? Gebruik de herkenningswijzer. Het is een hulpmiddel om onvoldoende geletterdheid te herkennen en geeft tips om er rekening mee te houden.

(9) Organiseer een infomoment voor het schoolteam. Is je team niet vertrouwd met de aanpak rond geletterdheid? Nodig een medewerker uit van het centrum voor basiseducatie in je buurt.

(10) Maak je lessen meer geletterd, samen met je collega’s en directie. Bespreek hoe je kan samenwerken en hoe je een geletterdheidsbeleid kunt uitbouwen in de school.

Elk jaar zoomt de Week van de Geletterdheid in op mensen die moeite hebben met taal, cijfers, ICT en multimedia. Check www.weekvandegeletterdheid.be.

Bron: Klasse.be
Caroline Gielens, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen en Andy Thoelen, Adjunct van de directeur, Afdeling Horizontaal Beleid.