Subsidieregeling voor taaltrajecten: ook in 2018

Wilt u een taalprogramma starten en vraagt u zich of hier subsidiemogelijkheden voor zijn? En zo ja, hoe u hiervoor in aanmerking komt? De Tel mee met Taal-subsidieregeling maakt investeren in taal eenvoudiger te financieren en legt hiermee een stevige basis voor het realiseren van uw plannen. Tel mee met Taal is een initiatief van de landelijke overheid. Dit platform wil laaggeletterdheid terugdringen door betrokken partijen op lokaal en regionaal niveau te verbinden.

Wie kunnen subsidies voor taaltrajecten aanvragen?

werkgevers – gericht op medewerkers
lokaal samenwerkende organisaties – gericht op laagtaalvaardige ouders

Subsidie taalopleiding medewerkers

Wist u dat taalvaardigheid van invloed is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers? Niet goed kunnen lezen en schrijven maakt mensen afhankelijk en slechter geïnformeerd. Laaggeletterde mensen kampen daardoor bovengemiddeld vaak met financiële zorgen en gezondheidsproblemen. Taalvaardige medewerkers verzuimen minder en werken efficiënter en veiliger. Het is dus ook in het belang van het bedrijf om werknemers op dit vlak te stimuleren. U als werkgever kunt hierin een rol spelen door het aanbieden van een taaltraject. Subsidie aanvragen hiervoor is mogelijk vanaf 1 januari 2018.

Informatie voor werkgevers(organisaties) op telmeemettaal.nl:

– aanvraagformulier subsidie taalopleiding
voorwaarden voor subsidie
stappenplan ‘Nederlands op de werkvloer’
hulp bij de subsidieaanvraag
het rendement van investeren in taal
ervaringen van andere ondernemers

Subsidie taalcursus laagtaalvaardige ouders

Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders de Nederlandse taal beter beheersen en zelfredzaam zijn. De ervaring leert dat vaders en moeders zich daardoor sneller betrokken voelen bij activiteiten op school en makkelijker contact maken met andere ouders en buurtgenoten. Het voorkomt ook dat ouders voor de communicatie met leerkrachten of artsen afhankelijk worden van hun kinderen.
Subsidies voor taalopleidingen kunnen in 2018 worden aangevraagd door minstens drie samenwerkende partijen.

Informatie voor gemeenten, scholen, kinderopvang etc. op telmeemettaal:

– aanvraagformulier subsidie taalcursus
voorwaarden voor subsidie
stappenplan ‘Aan de slag met taal’
hulp bij de subsidieaanvraag
het belang van taaltrajecten voor ouders

 

Heeft u vragen? Wacht niet te lang en neem contact op met Tel mee met Taal. En vooral: laat uw gegevens achter voor ontvangst van de nieuwsbrief met actuele informatie over Tel mee met Taal.

 

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW, VWS en diverse andere organisaties.