werkgevers

Voorwaarden subsidieregeling Tel mee met Taal

Wilt u subsidie aanvragen als werkgever? Bekijk dan hier de voornaamste voorwaarden waaraan uw taaltraject moet voldoen.

Voorwaarden:

  • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager*;
  • Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus;
  • De training moet in 2018 starten.

Financiële voorwaarden:

  • Een subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000,- per subsidieaanvraag;
  • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten;
  • In totaal mag de subsidie per opleidingstraject per deelnemer subsidie niet meer dan € 1500,- bedragen.

De volledige tekst van de subsidieregeling vindt u op: Subsidieregeling Tel mee met Taal
Een handreiking met toelichting op het werkgeversdeel van de regeling kunt u hier downloaden.

* Via de Taalmeter van Stichting Lezen en Schrijven kunt u gratis en snel het niveau van uw werknemers achterhalen. Kijk op www.basismeters.nl

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het Steunpunt Basisvaardigheden via een mailtje naar info@steunpuntbasisvaardigheden.nl .