samenwerkingsverbanden

Waarom een taalakkoord sluiten?

Slim samenwerken loont. Je bereikt meer laagtaalvaardige mensen, waardoor de kosten voor sociale zekerheid, gezondheid en veiligheid dalen, en laaggeletterden kansen krijgen om mee te doen in de samenleving.

De ambitie is om de komende jaren in tenminste 30 arbeidsmarktregio’s een taalakkoord te sluiten. Zo zullen steeds meer organisaties een actieve rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid. Vanuit het programma Tel mee met Taal zijn subsidies beschikbaar om te ondersteunen bij de uitvoering van afspraken en activiteiten uit het taalakkoord. Per aanvraag is maximaal € 200.000 beschikbaar.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het Steunpunt Basisvaardigheden via een mailtje naar info@steunpuntbasisvaardigheden.nl .