samenwerkingsverbanden

Voorwaarden subsidieregeling

Subsidie aanvragen als samenwerkingsverband? Bekijk hier aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het Taalakkoord aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn belangrijke waarborgen die de impact van het akkoord, en de activiteiten die hieruit voortvloeien, helpen vergroten.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden hebben betrekking op de samenstelling van de groep ondertekenaars en op de reikwijdte van de gemaakte afspraken. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het taalakkoord:

  • zijn ondertekend door minimaal één gemeente, een bibliotheek en een cursusaanbieder.
  • moeten enkele andere partijen vertegenwoordigd zijn zoals een vrijwilligersorganisatie, werkgever, zorgverlener of kinderopvangorganisatie
  • moeten gemaakte afspraken in het taalakkoord betrekking hebben op zowel de aanpak bij kinderen en jongeren als de aanpak bij volwassenen.

De precieze voorwaarden zijn te lezen in de voorwaarden Taalakkoord of in deze wet- en regelgeving. 

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het Steunpunt Basisvaardigheden via een mailtje naar info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.