Het Taalakkoord brengt expertise in huis

Butch Eissens, HR-directeur, zette namens Vondel Hotels zijn handtekening onder het Amsterdams Taalakkoord. Butch pleit ervoor dat meer werkgevers zich aansluiten bij een Taalakkoord. “Je haalt er expertise mee in huis, bent een betere werkgever voor je werknemers en je helpt zo laaggeletterdheid in jouw regio te verminderen. Laaggeletterdheid verminderen is een kwestie die bij iedereen hoog op de agenda zou moeten staan“.

Mensen op tribune tonen documenten met akkoord
Beeld: ©Taalakkoord Amsterdam

In Amsterdam hebben 150.000 inwoners moeite met taal. Een aantal waar Butch Eissens van schrok. “Ik had niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn: één op de zes Amsterdammers!” Dat deze groep voor een flink deel bestaat uit mensen die gewoon naar school zijn geweest, is iets waar hij nog nooit bij stil had gestaan. Totdat hij zich in het Taalakkoord verdiepte.

Tijdens de Week van de Alfabetisering zette Butch Eissens namens Vondel Hotels zijn handtekening onder het Amsterdams Taalakkoord. Een netwerk dat nu bijna vijftig partners telt, van de gemeente tot ziekenhuizen en van de bibliotheek tot Burger King. Ze delen de ambitie om laaggeletterdheid onder de inwoners van de stad terug te dringen. We vragen Butch Eissens wat voor Vondel Hotels het belang van taal is.

Waarom heeft Vondel Hotels zich aangesloten bij het Taalakkoord?

“Bij ons werken nu 240 mensen, van wie een  aantal met een buitenlandse achtergrond. Zij snappen de Nederlandse taal vaak niet en lopen tegen dezelfde problemen aan als een laaggeletterde. Ik denk dat we een betere werkgever worden als we hen helpen. Tegelijkertijd is laaggeletterdheid een onderwerp dat de hele samenleving aangaat. Dat was voor ons de hoofdreden om het Taalakkoord te ondertekenen.”

Waarom kiezen jullie ervoor om laaggeletterdheid aan te pakken via het Taalakkoord en niet op eigen houtje?

“Laaggeletterdheid is vaak een onzichtbaar probleem. De meerwaarde van het Taalakkoord is dat je hulp krijgt om het zichtbaar te maken – en te verminderen. Er zit veel kennis over het onderwerp bij de verschillende partners in het netwerk. Het Taalakkoord brengt expertise in huis.”

Welke voordelen heeft het Taalakkoord voor een individuele werkgever?

“Dat je kunt brainstormen met andere partijen vind ik een heel groot voordeel. Bijvoorbeeld met de gemeente Amsterdam; zij komen met concrete ideeën. Het Taalakkoord biedt ook openingen om samen te werken, omdat je precies weet wie nog meer hebben getekend. Bovendien kan ik nu sparren met bedrijven die niet in ons eigen netwerk zitten. Normaal gesproken kom ik een organisatie als de Sociale Verzekeringsbank of woningbouwvereniging Eigen Haard niet snel tegen, maar dankzij het Taalakkoord hoor ik ook hoe zij met laaggeletterdheid omgaan.”

Waar kom je laaggeletterdheid tegen bij Vondel Hotels?

“Ik hoor weleens een medewerker zeggen dat hij een memo niet heeft gelezen. Terwijl ik dan denk: die hangt daar toch gewoon? Sinds ik bezig ben met het Taalakkoord, realiseer ik me dat bepaalde excuses misschien terug te voeren zijn op iemands laaggeletterdheid. Inmiddels denk ik niet langer: dat is een smoesje, maar: misschien ben je laaggeletterd en durf je daar niet voor uit te komen.”

Taalakkoord wordt ondertekend door medewerkers
Beeld: ©Taalakkoord

Een van de afspraken in het Taalakkoord is laaggeletterdheid binnen de organisatie op de kaart zetten. Hoe reageren je collega’s?

“Toen ik me in het Taalakkoord ging verdiepen, heb ik meteen de hotelmanagers erbij betrokken. Ik vond het belangrijk dat het thema laaggeletterdheid vanaf het begin een plek kreeg binnen de organisatie. Gelukkig reageerde iedereen positief. Wat me wel opviel, is dat mijn collega’s bij een laaggeletterde in eerste instantie iemand voor zich zagen die het Nederlands niet als moedertaal heeft, terwijl laaggeletterdheid ook voorkomt onder mensen van wie Nederlands de moedertaal is.

Hoe gaan jullie dit zelf vormgeven?

“Binnenkort komt er een expert op bezoek die alle leidinggevenden een presentatie geeft over het herkennen van laaggeletterdheid. Daarna krijgt de eerste groep medewerkers een taaltraining. We beginnen met een pilot en daarna gaan meer medewerkers op Nederlandse les. Wij kiezen voor een cursus in groepsverband. Als mensen samen taalles krijgen, leren ze elkaar kennen en is de kans groter dat ze doorzetten. Het zorgt voor binding, zelfvertrouwen en betere communicatie. En dat is ook goed voor de werkgever. Taalvaardigheid hangt immers samen met meer productiviteit en minder ziekteverzuim.”

Doe ook mee met het Taalakkoord!

Investeert jouw organisatie al in taal? Sluit je aan bij het Taalakkoord in Amsterdam of een andere regio.

Lees meer over het Taalakkoord