laagtaalvaardige ouders

Voorwaarden subsidieregeling

Bepaal eerst of u subsidie aanvraagt voor een taaltraject of voor een overige activiteit. Er gelden namelijk verschillende voorwaarden.

Voor beide typen activiteiten gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag wordt gedaan door één organisatie (rechtspersoon) namens ten minste drie partijen, waaronder tenminste één gemeente, tenminste één basisbibliotheek en ten minste één instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een school of voorschoolse voorziening.
 • Het bereik van de activiteit(en) onder laagtaalvaardige ouders is meetbaar;
 • De activiteiten dienen uiterlijk op 30 juni 2019 te zijn uitgevoerd.
 • De activiteiten zijn nog niet begonnen en worden niet reeds op andere wijze via Tel mee met Taal of het WEB-budget van gemeente bekostigd.

Vraagt u subsidie aan voor een taaltraject, dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager*;
 • Het traject is geen onderdeel van een inburgeringscursus en wordt niet reeds op een andere manier (bijvoorbeeld via WEB-gelden van de gemeente) bekostigd;
 • Het is een traject gericht op verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid;
 • Aan het begin en aan het eind van het traject wordt bij alle deelnemers een vragenlijst afgenomen die betrekking heeft op een effectmeting.

 

Verder gelden de volgende financiële voorwaarden:

 • Een subsidie voor taaltrajecten die de taalvaardigheid van laaggeletterde ouders vergroten bedraagt ten hoogste € 1.000.000,- per subsidieaanvraag; Bovendien kan per deelnemer niet meer dan € 600 subsidie worden ontvangen.
 • Een subsidie voor overige activiteiten die de taalvaardigheid van laaggeletterde ouders vergroten, of voor activiteiten die bijdragen aan communicatie tussen ouders en hun kinderen en tussen ouders en school bedraagt ten hoogste € 125.000,- per subsidieaanvraag;
 • Een subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de totale kosten. De aanvrager moet dus 20 % van de kosten op een andere manier financieren.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het Steunpunt Basisvaardigheden via een mailtje naar info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.