laagtaalvaardige ouders

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

Heb je vragen over de subsidies van Tel mee met Taal?
Neem dan contact op met DUS-I:
E-mail: OCWsubsidies@minvws.nl
Tel: (070) 340 55 66