laagtaalvaardige ouders

Het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

‘Het is belangrijk voor kinderen dat hun ouders de Nederlandse taal beheersen’

KBS John F. Kennedy in Breda won vorig jaar de Onderwijsprijs Noord-Brabant. De school staat in Breda-Noord. Een wijk die zich kenmerkt door het grote percentage inwoners met een niet-westerse achtergrond. De school heeft met steun van de gemeente geïnvesteerd in taallessen voor volwassenen om hun betrokkenheid bij de school te vergroten. Initiatiefnemer Ria Keijzers vertelt over hun aanpak en het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders.

Waarom is het van belang te investeren in taalvaardigheid van ouders?
Omdat het voor de kinderen belangrijk is dat hun ouders de Nederlandse taal beheersen. Ouders moeten hun kinderen kunnen begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Daarvoor is het nodig dat de ouder zelfredzaam is en niet afhankelijk van het kind. Dan zijn de rollen immers omgedraaid. Door te investeren in de taalvaardigheid van de ouder, ontstaat er veelvuldig contact en verbondenheid. Van daaruit kun je als school gaan samenwerken met ouder en kind.

Hoe doe jij dat?
Door taalklassen voor volwassenen op te zetten. Ouders, en niet-ouders uit de wijk, komen twee keer per week naar onze school en krijgen dan per keer anderhalf tot twee uur Nederlandse les. Daarnaast kunnen ouders extra oefenen met spreken en lezen onder leiding van vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn weer andere ouders van de school. Doordat de vrijwilligers ook op de baby’s en peuters van ouders passen, zijn zij in de gelegenheid de les te volgen.

Wat is de beste manier om deze doelgroep te motiveren om mee te doen aan de taalcursus?
Een open houding aannemen, de deur openzetten en zelf toegankelijk zijn; waardoor de drempel om binnen te komen weggenomen wordt. Doordat er inmiddels zo’n 70 ouders per week les krijgen worden andere ouders ook enthousiast.

Wat is voor de ouders de belangrijkste reden om mee te doen aan de taalcursus?
Voor ouders is de belangrijkste reden dat ze de Nederlandse taal leren en zichzelf kunnen redden in de maatschappij. Hierdoor hoeven ze niet meer afhankelijk te zijn van anderen en kunnen zij contact maken met buurtgenoten.

Wat zijn de belangrijkste effecten van het volgen van een taalcursus op de communicatie tussen ouders en de school?
Ouders helpen mee bij schoolse activiteiten en geven aan dat het hen veel zelfvertrouwen geeft. Moeders die voorheen het woord lieten voeren door hun man, redden zich nu zelfstandig. Kinderen zijn trots op hun moeders. En er is meer verbondenheid tussen de ouders onderling.

De precieze effecten zijn nog niet in kaart gebracht, maar we merken duidelijk verschil met 2,5 jaar geleden toen er nauwelijks ouders de school binnenkwamen. We hebben nu ook veel moeders van kinderen van buurtscholen in de les; de effecten daar zijn voor mij niet in beeld, maar er melden zich wekelijks 3 tot 5 nieuwe cursisten, dus dat geeft aan dat de behoefte groot is en dat de cursisten persoonlijk effect verwachten.

Wat betekent deelname aan de taalcursus voor het zelfvertrouwen van ouders?
Ouders geven aan dat zij veel meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor een gesprek met de leerkracht zelf durven te voeren, maar ook zelf naar de dokter durven te gaan. Of het nu in winkels is of gewoon op straat, het is gemakkelijker om een gesprek te voeren en daar krijgen zij enorm veel zelfvertrouwen van.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met DUS-i. Hun contactgegevens vind je hier: www.dus-i.nl/contact.