Subsidie voor experimenten

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, kan dat ook komend jaar weer. En hij is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo is het nu ook mogelijk om een subsidie aan te vragen voor experimenten. De subsidie kan aangevraagd worden door organisaties in Nederland en Caribisch Nederland.

Let op: de aanvraagronde voor 2021 is gesloten. Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Bereik en kwaliteit verbeteren

Voor 2021 en 2022 hebben we, naast ouders en werknemers, een derde subsidiestroom toegevoegd. Die is gericht op korte, praktijkgerichte experimenten en moet betrekking hebben op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde mensen. Of op het verhogen van de kwaliteit van het cursusaanbod:
 

 • Laaggeletterde personen beter bereiken, zodat zij kunnen instromen in cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden
   
 • Een praktijkgericht experiment om de kwaliteit van het cursusaanbod voor laaggeletterde personen te verbeteren.

Wie kan dit in 2022 aanvragen?

Verschillende (typen) organisaties kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag moet ondersteund worden door een gemeente.
 

 • Een onafhankelijke beoordelingscommissie (via het Expertisepunt Basisvaardigheden) beoordeelt de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Die vind je in een beoordelingskader dat bij de regeling zit.
   
 • Alle subsidieontvangers leveren na afloop een activiteitenverslag in waarin ze reflecteren op de doelstellingen en resultaten.
   
 • Anders dan bij de andere twee subsidiestromen wordt alleen de eerste twee jaren van de regeling aanvragen voor experimenten mogelijk gemaakt. De reden daarvoor is dat na twee jaar de inspanningen wellicht meer gericht worden op het verspreiden en opschalen van de effectieve experimenten. Over twee jaar kijken we opnieuw naar dit onderdeel.

Beschikbare bedragen

Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt voor experimenten 80% van de activiteiten bij de subsidies voor werknemers en ouders is dit 67%). Voor experimenten geldt daarnaast een minimum van 25.000 euro per aanvraag. In totaal was er in 2021 625.000 euro beschikbaar voor experimenten, 8,8 miljoen euro voor laaggeletterde werknemers en 1,3 miljoen euro voor ouders. 

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Lees meer over de lotingprocedure op de website van DUS-i.

Decoratieve tabel. Alle bedragen staan ook in de tekst erboven.
©Tel mee met Taal

Beoordelingsprocedure

Voor aanvragen voor experimenten geldt dat we kwalitatief beoordelen. Er is een beoordelingscommissie vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden. Die bestaat uit onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria en brengen vervolgens advies uit aan de minister van OCW:

 • Relevantie van het project
 • Kwaliteit van het activiteitenplan
 • Draagvlak
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • Begroting

De minister besluit welke aanvragen gehonoreerd worden. Per jaar hebben we dus 625.000 euro beschikbaar voor experimenten. Als er voor meer dan 1.875.000 euro wordt aangevraagd (dat is 3 keer het beschikbare subsidiebudget) gaan we eerst loten en daarna pas aanvragen beoordelen. Dit doen we om tijd en kosten te besparen.

Meer informatie vind je in de volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 in de Staatscourant.

Aanvragen

De aanvraagronde voor 2021 is gesloten. Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Wil je een subsidie aanvragen voor een nieuw experiment? Dan moet je een activiteitenplan en een begroting indienen.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Staatscourant.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in 2022 of daarna ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.