Subsidie voor experimenten

In 2021 en 2022 was het mogelijk om via de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 subsidie aan te vragen voor experimenten. De informatie op deze pagina gaat over de subsidie voor experimenten in 2022. De aanvraagperiode hiervoor is inmiddels gesloten.

Er vooralsnog geen nieuwe ronde voor experimenten voorzien voor 2023. Het is in 2023 wel weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor werknemers en ouders.

Bereik en kwaliteit verbeteren

Voor 2021 en 2022 hebben we, naast ouders en werknemers, een derde subsidiestroom toegevoegd. Die is gericht op korte, praktijkgerichte experimenten. In 2022 mogen alleen aanvragen worden ingediend voor experimenten die zich richten op het bereiken, motiveren of doorgeleiden van potentiële cursisten.

Wie kan dit in 2022 aanvragen?

Verschillende (typen) organisaties kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag moet ondersteund worden door een gemeente.
 

 • Een onafhankelijke beoordelingscommissie (via het Expertisepunt Basisvaardigheden) beoordeelt de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Die vind je in een beoordelingskader dat bij de regeling zit.
   
 • Alle subsidieontvangers leveren na afloop een activiteitenverslag in waarin ze reflecteren op de doelstellingen en resultaten.
   
 • Anders dan bij de andere twee subsidiestromen wordt alleen de eerste twee jaren van de regeling aanvragen voor experimenten mogelijk gemaakt. De reden daarvoor is dat na twee jaar de inspanningen wellicht meer gericht worden op het verspreiden en opschalen van de effectieve experimenten. Voor de regeling van 2023 kijken we opnieuw naar dit onderdeel.

Beschikbare bedragen

Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt voor experimenten 80% van de activiteiten bij de subsidies voor werknemers en ouders is dit 67%). Voor experimenten geldt daarnaast een minimum van 25.000 euro per aanvraag. In totaal is er in 2022 625.000 euro beschikbaar voor experimenten, 2,9 miljoen euro voor laaggeletterde werknemers en 1,3 miljoen euro voor ouders. 

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Lees meer over de lotingprocedure op de website van DUS-i.

Subsidiebedragen Tel mee met Taal in 2022

Beoordelingsprocedure

Voor aanvragen voor experimenten geldt dat we kwalitatief beoordelen. Er is een beoordelingscommissie vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden. Die bestaat uit onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria en brengen vervolgens advies uit aan de minister van OCW:

 • Relevantie van het project
 • Kwaliteit van het activiteitenplan
 • Draagvlak en samenwerking
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • Begroting

De minister besluit welke aanvragen gehonoreerd worden. Per jaar hebben we dus 625.000 euro beschikbaar voor experimenten. Als er voor meer dan 1.875.000 euro wordt aangevraagd (dat is 3 keer het beschikbare subsidiebudget) gaan we eerst loten en daarna pas aanvragen beoordelen. Dit doen we om tijd en kosten te besparen.

De vernieuwde subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl.

Aanvragen

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 was het mogelijk om subsidie aan te vragen. Deze aanvraagperiode is inmiddels gesloten.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De vernieuwde subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in 2023 of daarna ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.