over Tel mee met Taal

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners en gaat door tot eind 2019.

 

Tel mee met Taal beoogt laaggeletterdheid aan twee kanten aan te pakken: door het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen. En door het probleem aan te pakken in de context waarin mensen ertegenaan lopen. Iemand kan bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van de bijsluiter van een medicijn. Of het lastig vinden om een formulier op de computer in te vullen.

 

Een belangrijk doel van het programma is om alle betrokken partners op lokaal en regionaal niveau structureel beter te laten samenwerken. Door betere samenwerking kunnen kinderen en volwassenen met een taalachterstand namelijk sneller worden opgespoord en beter worden begeleid naar effectieve ondersteuning die goed past bij hun vraag en behoeften. Zo krijgt iedereen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden betere kansen om zichzelf te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de samenleving.

 

bij jou in de buurt

contact

Vragen over subsidies?
Vragen over subsidies? Kijk op www.steunpuntbasisvaardigheden.nl bij de veelgestelde vragen.

Mocht je toch nog vragen hebben mail dan naar: info@steunpuntbasisvaardigheden.nl of bel naar Frederike Bos: 0629544364

Wil je (beter) leren lezen en schrijven?
Meld je hier aan, dan wordt er contact met je opgenomen. Of bel naar: 0800 023 4444.

Tel mee met Taal
Heb je vragen of suggesties voor het actieprogramma Tel mee met Taal? Wij horen ze graag, want samen bereiken we meer.
Mail naar: info@telmeemettaal.nl

Vragen over subsidies?

mail ons

Wil je (beter) leren lezen en schrijven?

klik hier