over Tel mee met Taal

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners en loopt tot en met 2018.

 

Tel mee met Taal beoogt laaggeletterdheid aan twee kanten aan te pakken: door het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen. En door het probleem aan te pakken in de context waarin mensen ertegenaan lopen. Iemand kan bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van de bijsluiter van een medicijn. Of het lastig vinden om een formulier op de computer in te vullen.

bij jou in de buurt

contact

Heb je vragen of opmerkingen over onze website? Of heb je suggesties voor het actieprogramma Tel mee met Taal? Wij horen ze graag, want samen bereiken we meer.